Nya russdomare

Svenska Russavelsföreningen anordnade tillsammans med Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen exteriörkurs samt examinationstillfälle för aspiranter den 11 maj 2024 i Vessigebro.

Styrelsen har beslutat om följande utfall:

Rasdomare, gotlandsruss:
Christina Ivarsson, Vessigebro
Annika Strindgård, Floby

B-domare, att döma tillsammans med av SvRAF godkänd domare, fram till 2026-12-31:
Linnea Borgenvall, Linghem
Frida Johansson, Stånga
Linnea Ornstein, Hörby

Domarasprirant, gotlandsruss:
Caroline Pellrud, Fjugesta
Sara Linder, Mönsterås
Ida Sellén-Andersson, Falköping

Ansökta stuterinamn

SWLS – Lou Wingsand, Lammhult – welsh
Tn’T, TNT – Olof Törnblom, Strängnäs – connemara, sv ridponny
Emidahl – Emilina Hagdahl, Enköping – exmoor
Protest mot ovanstående ska vara kansliet tillhanda senast 30 juni 2024.

Meddela dessutom om någon av de sökande inte är medlem i er rasförening senast sista dag för protester.

Svenska Ponnyavelsförbundet, spaf01@outlook.com

Facebook User Timeline

Close
personal training cert