Exteriördomarutbildning ardenner och gotlandsruss

Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen och Svenska Russavelsföreningen
samordnar exteriördomarutbildning.
Detta är en fortsättningskurs för tidigare aspiranter och rasdomare.

Men även en ungdom- och nybörjargrupp med begränsat antal plaster kommer att
anordnas för dem som är intresserade av att eventuellt vidareutbilda sig inom området
exteriörbedömning

Årsmötet inställt

Svenska Russavelsföreningens årsmöte söndagen den 7 april i Eslöv, är inställt, med anledning av att styrelsen haft svårigheter att få fram gällande handlingar i stadgeenlig tid, vilket är högst beklagansvärt.

För att kunna genomföra ett årsmöte i stadgeenlig ordning kommer årsmötet att flyttas fram till senare under året.

Information om nytt datum kommer att meddelas via föreningens medlemstidning och hemsida så snart det är fastställt:

Enligt uppdrag för Svenska Russavelsföreningens styrelse

Liselotte Erixon

Facebook User Timeline

Close
personal training cert