Bli medlem

Vill du bli medlem i Svenska russavelsföreningen, SvRaF, kontaktar du i första hand den lokalförening du är intresserad av att bli medlem i. På så sätt blir du delaktig i lokala aktiviteter och får ett härligt kontaktnät. Önskar du inte vara med i någon lokalförening eller om du är bosatt utanför Sverige kan du även bli medlem direkt hos SvRaF.

Som medlem får du:

  • möjlighet att delta på t.ex utställningar och avelsvärderingar arrangerade av SvRaF och dess lokalföreningar
  • medlemstidningen ”Gotlandsrusset” 5 ggr/ år
  • möjlighet att ta del av projekt, bidrag och priser som föreningen ansöker om
  • möjlighet att få priser och utmärkelser som föreningen delar ut
  • ta del av aktiviteter och utbildningar som föreningen arrangerar
  • bidra till att bevara och sprida kunskap om gotlandsrusset

Medlemskapet gäller för kalenderår och avgiften betalas senast 31 januari varje år eller vid nytecknande av medlemskap

Vid medlemsansökan ange namn, adress, telefon, mail samt typ av medlemskap

Medlemsavgifter och betalningsuppgifter för lokalföreningar:

Föreningen Gotlandsruss, foreningengotlandsruss.n.nu,
avgift individuell medlem 300kr, bg 5341-6558

Mälardalens Russavelsförening, skogsbaggen.se
Avgift individuell medlem 275kr, familjemedlemskap 300kr, PG 131614-0

Skånes Russavelsförening, skanesrussavelsforening.se
Avgift individuell medlem 300kr, familjemedlemskap 350kr, bg 335-8496

Västra Sveriges Russavelsförening, vastruss.se
Avgift individuell medlem 300kr, bg 752-6734

Östra Sveriges Russavelsförening, ostruss.se
Avgift individuell medlem 300kr, bg 5027-5635

Medlemsavgift och betalningsuppgifter SvRaF, gotlandsruss.se
Avgift individuell medlem 300kr, PG 693481-4, bg 5699-0500

För utlandsbetalning: pg 693481-4, BIC NDEASESS, IBAN SE08 9500 0099 6026 0693 4814

Vid frågor kontakta: Liselotte Erixon, sekreterare@gotlandsruss.se

Facebook User Timeline

Close
personal training cert