Integritetspolicy

Svenska Russavelsföreningens integritetspolicy, beslutad av styrelsen 13 april 2021
SvRAF Integritetspolicy


Sammanställning – Behandling av personuppgifter

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? Vilken laglig grund har vi för behandlingen? Vilka kategorier av personuppgifter behandlas? Hur länge sparas dina uppgifter?
Handläggning av passansökan (häst) Rättslig förpliktelse Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)
Den tid som krävs enligt tillämplig lag (svensk rätt och EU-förordning)
Handläggning av ägarbyten Berättigat intresse Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)
Den tid som krävs för spårbarheten av hästen
Insamling av betäckningsuppgifter Rättslig förpliktelse Namn
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)
Den tid som krävs enligt tillämplig lag
Handläggning av allmänna frågor Rättslig förpliktelse
Berättigat intresse
Namn
Kontaktuppgifter (I förekommande fall adress, e-post, och/eller telefon)
Till dess att handläggningen är avslutad
Genomförande av avelsvärdering resp.riksstambokföring Fullgörande av avtal
Berättigat intresse
Namn
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)
Den tid som krävs för spårbarheten av hästen
Handläggning av domarlistan Fullgörande av avtal
Berättigat intresse
Namn
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)
Skatteuppgifter
Så länge domarna är aktiva i dessa sammanhang
Hantering och kontroll av ID-kontrollantlistan Rättslig förpliktelse Namn
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)
Den tid som krävs enligt tillämplig lag
Kurser/utbildning Berättigat intresse
Fullgörande av avtal
Namn
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)
Ev. matallergier eller specialkost
Till dess att kursen/utbildningen avslutats och utvärdering skett
Mässor/arrangemang Berättigat intresse
Fullgörande av avtal
Namn
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)
Ev. matallergier eller specialkost
Till dess att mässan /arrangemanget avslutats
Medlemsregister Fullgörande av avtal Namn
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)
Så länge föreningen är medlem och/eller personen kontaktperson för föreningen
Förbundsstämma/medlemsmöten Fullgörande av avtal
Berättigat intresse
Namn
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)
Ev. matallergier eller specialkost
Så länge medlemskap föreligger och personen ansvarig att delta
Försäljning, administration och leverans av varor och tjänster Fullgörande av avtal Namn
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)
Till dess att köpet är genomfört samt den ytterligare tid som krävs enligt tillämplig lag
Hantera betalningar för varor och tjänster Fullgörande av avtal Namn
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)
Vid fakturabetalning (kredit):Personnummer
Till dess att köpet är genomfört samt den ytterligare tid som krävs enligt tillämplig lag
Köp av varor/tjänster:leverantörsuppgifter Fullgörande av avtal Namn
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)
Till dess att leverans är genomförd samt den ytterligare tid som krävs enligt tillämplig lag
Bilder/foton från events/mässor/ arrangemang för informationssyfte Berättigat intresse Bild/foto
Namn, titel, företag
Så länge som bilderna är aktuella för att informera om liknande events
Anställningar Fullgörande av avtal, löne-/arvode-administration Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)
Känsliga uppgifter
Under anställningstiden samt den ytterligare tid som krävs enligt tillämplig lag

Ladda ner word-dokument»

Facebook User Timeline

Close
personal training cert