Tiofölsdiplom

Svenska Russavelsföreningens 10-, 15- och 20-fölsdiplom

Regler för utdelande av Svenska Russavelsföreningens 10- 15- 20-fölsdiplom, fastställda vid SvRAFs styrelsemöte 2008-03-08

  • stoet skall för att vara kvalificerad till diplomen vara avelsvärderad med minst avelsvärdeklass A
  • avkommor skall för att vara meriterande vara fallna efter för rasen godkänd russhingst samt uppnått en ålder av minst nio dagar
  • skriftlig ansökan med lista över åberopade avkommor skall vara föreningens registratur tillhanda senast 31 oktober aktuellt år

Posta ansökan till:

Liselotte Erixon
Fullösa, Krokstorp 1
533 96 Götene

e-post: registrator@gotlandsruss.se

Facebook User Timeline

Close
personal training cert