Dödandet av originalhandling

Hästpass på Vildskogens Stella 30-19-0229 har förkommit. Ägarna har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 8 februari 2023.

Dödande av orginalhandling

Hästpass på Brunkulla 30-14-0231 har förkommit. Ägaren har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 24 september 2022.

Dödande av orginalhandling

Hästpass tillhörande Fijona 30050663 har förkommit. Ägaren har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 16 juli 2022.

Dödande av originalhandling

Hästpass på Rucia 30-05-0415 och Ur Kul 30080152 har förkommit. Ägaren har ansökt om
att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 24 juni 2022.

Dödande av orginalhandling

Hästpass på H-Sparvöga 4368 30-01-8019 har förkommit. Ägaren har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 13 maj 2022.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert