Dösdande av originalhandling

Hästpass på Axtorps Alert 30-06-0668 har förkommit. Ägaren har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 26 maj 2023.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert