Stambokföring

Grundstambokföring

Grundstambokföring kallades tidigare registrering. Alla gotlandsruss som har ett hästpass är grundstambokförda och har tilldelats ett åttasiffrigt nummer som inleds med SE för Sverige och därefter består av:

  • raskod 30,
  • de två sista siffrorna i födelseåret,
  • samt ett fyrsiffrigt löpnummer.

Hingstar och valacker tilldelas jämn slutsiffra och ston ojämn slutsiffra. Av grundstamboksnumret SE 30-07-0746 kan man exempelvis utläsa att det rör sig om ett svenskregistrerat grundstambokfört gotlandsruss född 2007, och att det är en hingst eller valack.

   Bilaga till grundstambok

I grundstambokens bilaga (den så kallade 9000-serien) hamnar gotlandsruss med hästpass men som inte har riksstamboksberättigad härstamning, till exempel avkommor efter icke licensierad hingst. Även russen i bilagan får ett åttasiffrigt nummer som inleds med SE för Sverige och därefter består av:

  • raskod 30,
  • de två sista siffrorna i födelseåret,
  • samt ett fyrsiffrigt löpnummer som börjar på 9.

​Exempelvis SE 30-92-9043: numret upplyser om att det är ett gotlandsruss sto född 1992,            svenskregistrerad i bilaga till grundstambok (alltså ej riksstamboksberättigad).

   Riksstambokföring sto

För att riksstambokföra ett gotlandsruss-sto ska hon vara grundstambokförd och visad vid avelsvärdering, som anordnas runt om i landet under juli till september varje år. För att genomföra riksstambokföringen måste stoägaren inom fyra veckor efter visningstillfället betala in stambokföringsavgiften (400 kronor) till Svenska Russavelsföreningens plusgiro 69 34 81-4. Under hösten skickas sedan ett stambokföringsbevis ut till stoägaren. I avels- och utställningssammanhang ska stoets riksstamboksnummer anges efter hennes namn, till exempel ”Kalaspinglan 4931”.

   Riksstambokföring hingst

För att riksstambokföra en gotlandsrusshingst krävs i korthet att han är grundstambokförd och dessutom att både hans far och mor är riksstambokförda. Han ska visas vid avelsvärdering för hingstar och där godkännas enligt rasvisa krav, vilket omfattar exteriörbedömning, veterinärbesiktning och bruksprov. Efter härstamningskontroll via DNA-test riksstambokförs hingsten och tilldelas eget riksstamboksnummer, och är därefter berättigad att lösa betäckningslicens. I avels- och utställningssammanhang ska hingstens riksstamboksnummer anges efter hans namn, till exempel ”Snabbnisse 675”.

Överlåtelse av uppfödarskap

Blanketten ska bifogas grundregistreringsansökan (passansökan) om moderstoets registrerade ägare inte är samma person som den som ska stå som uppfödare till årsfölet.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert