Samarbetspartners

AGRIA
Agria Djurförsäkring är stolt huvudsponsor till Svenska Russavelsföreningen med ett gemensamt samarbete för ökad hästhälsa, hållbarhet och en sund avel.
Som medlem i Svenska Russavelsföreningen har du förmånen att få 5% medlemsrabatt när du försäkrar ditt Gotlandsruss hos Agria.

Ditt lokala Agriaombud hjälper dig att registrera rabatten på din försäkring. Kontaktuppgifter hittar du på Agrias hemsida https://www.agria.se/ombud/. Du kan också ringa till Agrias kundcenter på telefon 0775-88 88 88. Uppge ditt försäkringsnummer i Agria och att du är medlem i Svenska Russavelsföreningen.

Rabatten gäller bara det första året och kan inte kombineras med andra medlemsrabatter, självriskavtal och gäller inte på försäkring för foster och föl. Total rabatt kan maximalt utgå enligt Agrias vid var tid gällande rabattpolicy.

Det bästa med Agrias hästförsäkringar
Oavsett vad du har för häst eller vad du använder den till hittar du försäkringen hos Agria. De har försäkringar anpassade för ridhästar, avelshästar och mycket mer.
* Skräddarsydda försäkringar som passar din häst
* Samlingsrabatt för dig med fler än tre hästar
* Fria samtal till veterinär
* Professionell skadereglering
* I alla försäkringar ingår ersättning för medicin, veterinärens resor, djurambulans och avlivning
* Samma veterinärvårdsbelopp hela hästens liv
* De försäkrar även gamla hästar, ingen åldersgräns
* Gäller i hela Norden
www.agria.se

Brunte

BRUNTE står för Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté

Ingående föreningar:

Brunte bildades 2001 med syftet

  • att vara föreningarnas gemensamma organ i frågor som rör brukshästanvändandet
  • att samordna parternas intressen för utveckling av brukshästanvändandet som t.ex. teknikutveckling och utbildningsverksamhet
  • att ha gemensam representation i olika organ

Läs mer på BRUNTES hemsida

På föreningen Skogshästens hemsida har alla ingående föreningar möjlighet att lägga till sina aktiviteter. Läs mer på Skogshästens hemsida

Svenska Hästavelsförbundet

Intresseorganisation

I stadgarna står det att Svenska Hästavelsförbundets syfte är att företräda sina medlemmars gemensamma intresse samt att verka för att främja kvaliteten och utvecklingen av den svenska hästaveln. Läs mer på förbundets hemsida

SH har också hästadatabasen Blå Basen med uppgifter om hästar och deras härstamning och resultat m.m. Blå basen

Hästnäringens Nationella Stiftelse

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel/uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången, som på olika sätt skall vara ”utvecklingsmotorer” för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är för hästsektorn gemensamma hästpolitiska frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. Vidare bedrivs hästsjukvård inom det helägda dotterbolaget ATG Hästklinikerna AB. Stiftelsens hemsida

Svenska Ponnyavelsförbundet

Svenska ponnyavelsförbundet (SPAF) är en sammanslutning som består av avelsorganisationer/rasföreningar för stambokberättigade ponnyraser och av stödjande medlemsföreningar i Sverige.  SPAF har till ändamål att verka för ponnyavelns utbredande och främjande i Sverige.

Detta gör SPAF:

  • utarbetar och fastställer regler för Ungponnybedömningar för att åstadkomma samordning av arbetet inom ponnyaveln
  • samarbetar med övriga hästavels- och hästsportsorganisationer
  • ingår som medlem i Svenska Hästavelsförbundet (SH).

SPAFs hemsida

Facebook User Timeline

Close
personal training cert