välkommen

Välkommen till Svenska Russavelsföreningen

Föreningens ändamål är att främja tillvaratagandet av russet med sikte på dess egenart, att stödja de personer och sammanslutningar som arbetar för russet enligt föreningens syften, att sprida upplysning om rasen. Detta innebär bl a att föreningen aktivt ska stödja premiering och stamboksföring av russ, att vara moderförening för rasen gotlandsruss att upprätthålla kontakt och samarbeta med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom Sverige

Såld hingst

Matteus 683, såld 29 mars 2024 till:
Skravarve Häst och Lantbruk AB
Grötlingbo, Skradarve 209
62338 Havdhem (Gotlands län, I)
073-6374965

Facebook User Timeline

Close
personal training cert