välkommen

Välkommen till Svenska Russavelsföreningen

Föreningens ändamål är att främja tillvaratagandet av russet med sikte på dess egenart, att stödja de personer och sammanslutningar som arbetar för russet enligt föreningens syften, att sprida upplysning om rasen. Detta innebär bl a att föreningen aktivt ska stödja premiering och stamboksföring av russ, att vara moderförening för rasen gotlandsruss att upprätthålla kontakt och samarbeta med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom Sverige

Deltagarbidrag

Utdelande av deltagarbidrag för godkända russhingstar som deltager i 3-årstest eller
kvalitetsbedömnin
g
From 2010 finns möjlighet att ansöka om deltagandebidrag för godkända hingstar som
deltager i 3-årstest eller kvalitetsbedömning.
Ägare till riksstamboksförda hingstar kan efter genomfört deltagande tilldelas 500:- i
deltagandebidrag, vilket utbetalas efter att kopia på hingstens bedömningsprotokoll från 3-
årstest eller kvalitetsbedömning skickas till sekreterare@gotlandsruss.se Uppge där till vilket
kontonummer pengarna ska föras in.
Observera att bidraget enbart kan delas ut en gång per individ. Är det utbetalt för deltagande i
3-årstest, betalas det inte ut om hingsten deltager vid kvalitetsbedömning.

Ansökta stuterinamn

LH, Christina Johansson, Braås, sv ridponny, welsh
Hästhagen, Frida Nilsson & Max Nattsson, Hällekis, shetland
Pisello, Linda & Niklas Alm Johansson, Åmål, shetland
Eldvalla, Överlåtelse till Johanna Havsésnius, Glanshammar                          
Lady’s, Hanna & Wilma Assarsson, Tingsryd, shetland

Protest mot ovanstående ska vara kansliet tillhanda senast 19 oktober 2023.

Emmton, Familjen Jessica Andersson Örebro, New Forest                                                           
JJ Breeding, Janni Johnsson, Hästveda, New forest, welsh partbred        

Tedas, Hanna Mellgren, Enköping, welsh                                  

Eman’s, Eman, Emelie Jonsson Höglund, Södertälje, welsh, sv ridponny   

Idyllens, Nya delinnehavare: Filip Lückner, Nelly Larsson, Ella Larsson, Vinslöv                                                 

Perfect, Perfects, Lindehults Anette Viding, Emmaboda, welsh, sv ridponny                       

Lundells, Lundell, Tove Öjes Lundell, Örebro, sv ridponny                               

Fridsbo’s, Fridsbo, Fridsbogårds, Anna Markusson, Ljung, welsh                                               

Berghagas, Berghags, Vålbergets, Anna Höglund Södersten, Vålberg, sv ridponny, welsh

Lunnaslätts, Elin Andersson, Björketorp, shetland                                             

Edenlyckans, Edens, Edengårds, Mirjam Andreasson, Ängelholm, gotlandsruss                                          

Stocksbergs, Linn Holmqvist, Korsberga, gotlandsruss                                      
Tjärnmyrbergets, Pernilla Norlander, Backe, shetland         

Protest mot ovanstående ska vara kansliet tillhanda senast 4 oktober 2023.

Svenska Ponnyavelsförbundet, spaf01@outlook.com

Proposition unghingstbedömning

Proposition för rådgivande unghingstbedömning
Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen, Föreningen Nordsvenska Hästen och Svenska
Russavelsföreningen inbjuder till rådgivande unghingstbedömning
Anmälan senast 22 september

Platser:
14/10 Vinslöv Lennart Gustavsson & Tobias Sandahl
15/10 Sätila Kurt Larsson, Lennart Gustavsson & Tobias Sandahl
21/10 Nässjö Kurt Larsson, Lennart Gustavsson & Tobias Sandahl
22/10 Askersund Lennart Gustavsson & Tobias Sandahl
19/11 Endre, Gotland Liselotte Erixon

Ny adress till registraturen

Svenska Russavelsföreningens registratur
Liselotte Erixon
Fullösa, Krokstorp 1
533 96 Götene
telefon 08-591 434 03

Observera att alla blanketter ännu inte är uppdaterade

Riksutställning

Glöm inte att anmäla till årets riksutställning!
Den 26 augusti är det riksutställning för russ. Väst-Russ står som arrangör och utställningen är på Runestens gård i Varberg.
Det närmar sig sista anmälningsdag, (1 augusti) så missa inte tillfället!
Här hittar ni länk till att internetanmälan:
http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2023046

Liselotte Erixon
Svenska Russavelsföreningens kansli
Åslunda 202
195 92 MÄRSTA
Tel 08-59143403, vardagar 08.00-11.00

Obs!
Ny adress from 1 augusti 2023:
Fullösa, Krokstorp 1
533 96 Götene

Facebook User Timeline

Close
personal training cert