välkommen

Välkommen till Svenska Russavelsföreningen

Föreningens ändamål är att främja tillvaratagandet av russet med sikte på dess egenart, att stödja de personer och sammanslutningar som arbetar för russet enligt föreningens syften, att sprida upplysning om rasen. Detta innebär bl a att föreningen aktivt ska stödja premiering och stamboksföring av russ, att vara moderförening för rasen gotlandsruss att upprätthålla kontakt och samarbeta med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom Sverige

Förärvningspris 2023

Svenska Russavelsföreningens Förärvningspris 2023 har tilldelats:

Stoet Artina 4198 med 46 poäng.
Ägare Rungegårds Stuteri, Fogdagården.

Andraplacerad Juliana 3871. Ägare Börje Johansson, Klintehamn.

Vi vill härmed gratulera vinnaren som härmed inbjudes att mottaga priset vid Svenska
Russavelsföreningens årsmöte i Roma den 23 april 2023.

Enligt uppdrag

Odensala 2023-01-18
Liselotte Erixon

Russkonferens på Gotland 22/4 2023

Äntligen är det återigen dags för en oförglömlig russkonferens!
Konferens samt boende på Brukshotellet i Romakloster.
Program: Lördag 22 april
Bussutflykt till Lojsta haid, Ingvar presenterar russ-flocken.
Lunch vid Lojsta slott, hemfärd till brukshotellet.
Under eftermiddagen reflekterar Liselotte och Göran om russets historia och stammar
med bildvisning (kaffe)
Det kommer även att finnas utrymme för diskussioner och en massa russprat.

Middag på kvällen med underhållning enklare bar till självkostnadspris.

Priser:
Fastlandsgäster bokar/betalar båtresan separat. Boka i god tid!
Enbart konferens inkl middag (utan boende) 650kr
meddela ev specialkost/allergier vid anmälan.
Dubbelrum per natt 720kr
Enkelrum per natt 520kr
Lakan/handduk 150kr per set


Anmälan till Yvonne Thomsson yvonne.sproge@telia.com tel: 070 513 94 55
Betalning : BG 5341-6558 swish 1232114262
anmälan senast 15 mars 2023
Hoppas vi ses på en helg i glada russvänners sällskap

Ansökta stuterinamn

Nedanstående ansökningar om stuterinamn har inkommit till SPAF:

CEO’s

CEO (som suffix)

Bergåkras

Cecilia Bergåkra, Vallsta

sv ridponny, welsh

Malma

   

Malin Wåhlin, Vålberg

welsh, shetland

Ol-Jons

   

Madelaine Hagen Ekström, Trångsviken

shetland, russ

MBR

M&M

Berglunds

Molly Berglund-Rosén, Skeppshult

sv ridponny, connemara, welsh

Frej’s

Frejs

Maha’s

Malin Johansson, Gränna

russ

Protest mot ovanstående ska vara kansliet tillhanda senast 18 februari 2023.

 

Dödandet av originalhandling

Hästpass på Vildskogens Stella 30-19-0229 har förkommit. Ägarna har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 8 februari 2023.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert