välkommen

Välkommen till Svenska Russavelsföreningen

Föreningens ändamål är att främja tillvaratagandet av russet med sikte på dess egenart, att stödja de personer och sammanslutningar som arbetar för russet enligt föreningens syften, att sprida upplysning om rasen. Detta innebär bl a att föreningen aktivt ska stödja premiering och stamboksföring av russ, att vara moderförening för rasen gotlandsruss att upprätthålla kontakt och samarbeta med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom Sverige

Kallelse till årsmöte 16 juni

Kallelse till årsmöte i Svenska Russavelsföreningen 2024

Med anledning av tidigare kallat årsmöte ställdes in, kallas härmed till nytt ordinarie årsmöte 2024.

Tid och plats: Söndagen den 16 juni 2024 kl 13.00 i Sjöfartsföreningen i Oskarshamns lokaler, Norra Strandgatan 12, 573 32 Oskarshamn.

Lunch till självkostnadspris finns från kl 11.30, observera att denna måste förbeställas.

Årsmötet startar kl 13.00 med sedvanliga mötesärenden.

Efter årsmötet bjuder Svenska Russavelsföreningen på fika.

Anmälan för dem som önskar att köpa lunch, eller vill ta del av fika efteråt, sker till sekreterare@gotlandsruss.se, senast den 7 juni.

Eventuella motioner ska vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda senast den 26 maj 2024. Dessa skickas med fördel digitalt till sekreterare@gotlandsruss.se, alt via post till Svenska Russavelsföreningen, c/o Liselotte Erixon, Fullösa, Krokstorp 1, 53396 Götene.

Mycket välkomna!

Trygghetsarbete i förening

Ett högaktuellt ämne inom föreningsliv och hästsverige är trygghet – hur kan vi arbeta främjande och förebyggande för att skapa trygga miljöer inom våra verksamheter och föreningar? Vad är trygghetsarbete och hur arbetar andra med detta? Vi vill bjuda in och välkomna en styrelserepresentant och en ungdomsansvarig från våra medlemsföreningar att delta i en digital föreläsning om ”Trygghetsarbete i förening” med Ulrika Backan onsdag 15 maj kl 18.00-19.00.

Föreläsningen sker tillsammans med BRUNTE och deras styrelse, Svenska Hästavelsförbundets kanslipersonal, styrelsemedlemmar och ungdomsråd kommer att delta.

Ulrika Backan är bland annat utbildningsledare på HNS utbildning Hästnäringens unga ledare, instruktör och lärare på Hippologprogrammet islandshäst på Wången och jobbar nu också halvtid som utbildningsledare på SIF. Ulrika kommer att berätta om Svenska Islandshästförbundets trygghets- och föreningsarbete inom SIF med erfarenheter, tips och reflektioner.

Anmäl via vår länk: https://svehast.se/anmalan-forelasning/ senast 13/5. Välkomna att delta i en lärorik och intressant föreläsning om trygghet, tillsammans med rutinerade Ulrika Backan, hoppas ni kan vara med!

Med vänliga hälsningar

Petra Alm

Svenska Hästavelsförbundet

Facebook User Timeline

Close
personal training cert