Stamböcker

STAMBOKSPAKET

Dagarna före jul kom ”Riksstambok för Russ” band XXI från tryckeriet.
Nu erbjuder vi den och de två stamböckerna innan den till ett riktigt bra paketpris.
Stambok XIX, XX och XXI 950 kr
Stambok XIX och XX 650 kr
Stambok XX och XXI 650 kr

Önskar ni komplettera med Kurt Graafs bok ”Det Gotländska Russets historia” kostar den 100 kr/st.
Önskar ni köpa stamböckerna separat kostar de:
Stambok XIX 425 kr
Stambok XX 325 kr
Stambok XXI: 325 kr

Fraktkostnad tillkommer enligt nedan vid betalning innan 31/12. Ny portokostnad gäller efter 1/1
2022.
1 st stambok: 66 kr
2-3 stamböcker, 1 stambok plus Graafbok: 99 kr
2-3 stamböcker plus Graafbok: 122 kr.

Stambok XIX innefattar hingstar 642-679, ston 5048-5522
Stambok XX innefattar hingstar 680-712, ston 5523-5828
Stambok XXI innefattar hingstar 713-755, ston 5829-6093

Dödande av originalhandling

Hästpass för Lakbäckens Eira 30090347 och Bessan Fri 30-10-0001 förkommit . Ägarna har
ansökt om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 29 januari 2022.

Ägarbyte

Nytt pris för ägarbyten from 2022-01-01

From 1/1 2022 är kostnaden för ägarbyten 220 kr.
Avgiften ska förskottsbetalas till pg 693481-4.
Märk inbetalningen med hästens namn.
Ägarbyten genomförs när avgift är betald och original av blanketten ”Ägaruppgifter” inkommit.

Liselotte Erixon
Svenska Russavelsföreningens kansli
Åslunda 202
195 92 MÄRSTA
Tel 08-59143403, vardagar 08.00-11.00

Avelsvärdering Gotland

Proposition till avelsvärdering söndag den 6 mars 2022 vid Suderbys gård, Gotland
Länk till anmälningsformulär på Blå basen»

Visningsberättigade raser:
Gotlandsruss
American curly
Amerikansk miniatyr
Ardenner (endast hingstar sedan tidigare godkända enligt rasvisa krav)
Clydesdale
Dartmooor
Exmoor
Haflinger
Irish cob
Kaspisk häst
Kigermustang
Nordsvensk brukshäst
Rysk basjkir
Shagya-arab
Shire
Det kan komma att kompletteras med andra raser om avelsorganisationerna så önskar.

Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning
vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast
den 21 januari 2022 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Ansökta stuterinamn

ANSÖKTA STUTERINAMN
Pobeda. Russ., Margarita Palm, Grycksbo
Count on, Lean on, Jaras, sv.rp., con., NF, welch C, Susanne Seppälä, Bro
Eklunden, sv.rp., Cornelia Eliasson, Hestra
Morgården, welsh, Eva Eriksson, Äppelbo
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf01@outlook.com, tillhanda senast 13 januari 2022

Facebook User Timeline

Close
personal training cert