Såld hingst

Allgunnens Q 828, såld 6 mars till:
Joanna Henriksen
Vegby Ekgården
342 62 Moheda (Kronobergs län, G)
076-3213520

Dödande av orginalhandling

Hästpass på Mys Lillan 30-04-0027 har förkommit. Ägaren har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Fullösa, Krokstorp 1, 533 96 Götene, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 17 augusti 2024.

Ansökta stuterinamn

Equlie’s – Nathalie Nyman, Kil – welsh
Mi Destino, Destino – Tove Bergman, Hörby – sv ridponny

Protest mot ovanstående ska vara kansliet tillhanda senast 5 augusti 2024.

Meddela dessutom om någon av de sökande inte är medlem i er rasförening senast sista dag för protester.

Svenska Ponnyavelsförbundet, spaf01@outlook.com

Facebook User Timeline

Close
personal training cert