Information om nationellt kontrollprojekt gällande djurtransporter


Bakgrund
Under september 2024 till september 2025 kommer länsstyrelserna
genomföra ett nationellt kontrollprojekt av djurtransporter.

Projektet syftar till att ge förutsättningar för en mer likriktad
kontroll och bidra till ett mer proaktivt djurskyddsarbete på
nationell nivå vilket även ökar konkurrensjämställdhet mellan de
företag som utför djurtransporter inom ekonomisk verksamhet.

Nya styrelsen vald på årsmötet

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter plus lokalavdelningarna finns på sidan https://www.gotlandsruss.se/svraf/styrelse/

Ordförande: Ingrid Hagelberg vald tom 2024
Vice ordförande: Göran Graaf vald tom 2024
Sekrererare, registrator, språngrulleansvarig samt officiell brevmottagare: Liselotte Erixon vald tom 2025
Kassör utanför styrelsen: Anna Wåhlmark
Ansvarig kassörsfrågor inom styrelsen: Helena Jansson vald tom 2025

Övriga ledamöter:
Linnea Borgenvall vald tom 2025
Kurt Larsson vald tom 2024
Marianne Thomsson vald tom 2024

Suppleanter:
Charlotte Carlberg vald tom 2024
Olivia Ekeberg vald tom 2024, ordförande Mälar-Russ
Pernilla Hecht Karlsson vald tom 2025
Marita Jönsson vald tom 2025 Ordförande Skånes Russavelsförening
Annika Melin vald tom 2025
Jennie Söderström vald tom 2024

Revisorer:
Anna Hultstein
Maria Stark

Revisorsuppleanter:
Carola Carlsson
Marie Lindvall

Valberedning:
Katrin Hjalmarsson (sammankallande) vald tom 2024
Helen Einarsson vald tom 2025
Karin Cederberg Hjerpe Vald tom 2026

Dödande av orginalhandling

Hästpass på Noblesse Trot 300781233 och Förgätmigej 30110045. Ägarna har ansökt om att
döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Fullösa Krokstorp 1, 533 96 Götene, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 24 juli 2024.

Hingsthållarföreläsning

Inbjudan till hingsthållarföreläsning med Svenska Russavelsföreningen

Tid: Torsdag den 4 juli 2024 kl 19.00 via Teams.
Föreläsningen riktar sig till dig som har russhingst i avel, eller som planerar på att skaffa avelshingst. Vi kommer att gå igenom det som är viktigt att veta gällande de administrativa delarna inom hingsthållningen, såsom exempelvis:
• Inför säsongen: licenser, betäckningsblock
• Under säsong: avtal med stoägare
• Efter säsong: redovisning av betäckningar samt resultatredovisning året efter.
• Om det krånglar med redovisningen, vad händer?

Föreläsare kommer att vara föreningens hingstansvariga Sol Sjöberg och språngrulleansvariga Liselotte Erixon. Det kommer att finnas tid till frågor efter avslutad genomgång. Anmälan sker via epost till avelshingst@gotlandsruss.se Sista dag för anmälan är tisdag den 2 juli
Efter att er anmälan är mottagen skickas länk till mötet ut. Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade, men handlar om Svenska Russavelsföreningens rutiner, vilka kan skilja sig mot andra avelsorganisationers.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert