Nya styrelsen vald på årsmötet

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter plus lokalavdelningarna finns på sidan https://www.gotlandsruss.se/svraf/styrelse/

Ordförande: Ingrid Hagelberg vald tom 2024
Vice ordförande: Göran Graaf vald tom 2024
Sekrererare, registrator, språngrulleansvarig samt officiell brevmottagare: Liselotte Erixon vald tom 2025
Kassör utanför styrelsen: Anna Wåhlmark
Ansvarig kassörsfrågor inom styrelsen: Helena Jansson vald tom 2025

Övriga ledamöter:
Linnea Borgenvall vald tom 2025
Kurt Larsson vald tom 2024
Marianne Thomsson vald tom 2024

Suppleanter:
Charlotte Carlberg vald tom 2024
Olivia Ekeberg vald tom 2024, ordförande Mälar-Russ
Pernilla Hecht Karlsson vald tom 2025
Marita Jönsson vald tom 2025 Ordförande Skånes Russavelsförening
Annika Melin vald tom 2025
Jennie Söderström vald tom 2024

Revisorer:
Anna Hultstein
Maria Stark

Revisorsuppleanter:
Carola Carlsson
Marie Lindvall

Valberedning:
Katrin Hjalmarsson (sammankallande) vald tom 2024
Helen Einarsson vald tom 2025
Karin Cederberg Hjerpe Vald tom 2026

Nya russdomare

Svenska Russavelsföreningen anordnade tillsammans med Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen exteriörkurs samt examinationstillfälle för aspiranter den 11 maj 2024 i Vessigebro.

Styrelsen har beslutat om följande utfall:

Rasdomare, gotlandsruss:
Christina Ivarsson, Vessigebro
Annika Strindgård, Floby

B-domare, att döma tillsammans med av SvRAF godkänd domare, fram till 2026-12-31:
Linnea Borgenvall, Linghem
Frida Johansson, Stånga
Linnea Ornstein, Hörby

Domarasprirant, gotlandsruss:
Caroline Pellrud, Fjugesta
Sara Linder, Mönsterås
Ida Sellén-Andersson, Falköping

Stambokförda hingstar

Riksstamboksnummer är tilldelat de hingstar där stamboksföringsavgiften är erlagd.

Har din nygodkände hingst, visad på Grevagården, inget riksstamboksnummer, är det för att antingen DNA-analysen eller stamboksföringsavgiften inte är betald.

Kontakta föreningen på avelshingst@gotlandsruss.se om ni behöver hjälp med detta.

Annars emotser vi inbetalning snarast, för att rikstambokföringen ska kunna genomföras i sin ordning.

Liselotte Erixon

SvRAF registratur

Facebook User Timeline

Close
personal training cert