Ägarbyte

Nytt pris för ägarbyten from 2022-01-01

From 1/1 2022 är kostnaden för ägarbyten 220 kr.
Avgiften ska förskottsbetalas till pg 693481-4.
Märk inbetalningen med hästens namn.
Ägarbyten genomförs när avgift är betald och original av blanketten ”Ägaruppgifter” inkommit.

Liselotte Erixon
Svenska Russavelsföreningens kansli
Åslunda 202
195 92 MÄRSTA
Tel 08-59143403, vardagar 08.00-11.00

Årets KBI

Körbarhetsintyg år 2021, 5 gotlandsruss:
Axtorps Saxon 765, 9-9-7-5-7=37 poäng
Bell 30-17-0008 (v), 8-10-10-10-10=48 poäng
Lojstarzan 30-16-0188 (v), 7-9-8-7-8=39 poäng
Mines Blixtra 6102, 10-10-10-9-10=49 poäng
Skummes Tesla 30-16-0102 (v), 9-9-10-5-8=41 poäng

10- fölsdiplom

Svenska Russavelsföreningens 10-, 15- och 20-fölsdiplom 2021

Föreningens 10-fölsdiplom till lägst A-premierade ston har 2021 tilldelats:

Agata 4197 (ELIT), äg. Emmelie Nilsson, Tomelilla

Allgunnens Ömina 4729 (ELIT), äg. Göran Jonasson, Torsås

Juline 5237 (ELIT), äg. Simon Pettersson, Hemse (Lojsta)

Levina 5248 (A), äg. Hushållningssällskapet Gotland, Romakloster (Lojsta)

Madine 4559 (ELIT), äg. Ingela Lindgren, Alfta (Lojsta)

Plask 5296 (A), äg. Tobias Mattsson, Visby (Lojsta)

Qådan 4754 (A), äg. Allan Keldergard & Tobias Mattsson, Hemse (Lojsta)

Sippan 4438 (A), äg. Simon Pettersson, Hemse (Lojsta)

15-fölsdiplom:

Juverina 4135 (ELIT), äg. Hilding Norrby, Visby (Lojsta)

Niann 4433 (A), äg. Allan Keldergard & Tobias Mattsson, Hemse (Lojsta)

Töa 4514 (ELIT), äg. Ingela Johansson, Hemse (Lojsta)

20-fölsdiplom:

inga ansökningar

Hög tid att ansöka om 10-föls diplom!

Regler för utdelande av Svenska Russavelsföreningens 10- 15- 20-fölsdiplom, fastställda vid SvRAFs styrelsemöte 2008-03-08

 

  • stoet skall för att vara kvalificerad till diplomen vara avelsvärderad med minst avelsvärdeklass A
  • avkommor skall för att vara meriterande vara fallna efter för rasen godkänd russhingst samt uppnått en ålder av minst nio dagar
  • skriftlig ansökan med lista över åberopade avkommor skall vara föreningens registratur tillhanda senast 31 oktober aktuellt år

 

Posta ansökan till:
Pernilla Jobs
Norr Bergsäng, Svältåkersvägen 13

793 90  LEKSAND

e-post: registrator@gotlandsruss.se

Nya regler för hästpass och registrering av hästar

Den 21 april trädde EU:s nya djurhälsoförordning i kraft i alla EU-länder. De nya reglerna innebär bland annat att den person som är ansvarig för en plats med hästar, en anläggning, ska registrera den senast den 1 oktober.
Du ska också registrera de hästindivider som du planerar att ha på anläggningen i 30 dagar eller mer. Alla hästar i EU ska vara id-märkta och ha ett hästpass.

Läs mer om reglerna och hur du gör om du har problem att registrera ditt russ på anläggning

Registrering-hästanläggningar- Informationblad från Jordbruksverket

Regler och mer tips för russ

Facebook User Timeline

Close
personal training cert