Avelsvärdering Hingst 2023

SUDERBY GÅRD, GOTLAND 5 MARS 2023

Arrangör: Sv Russavelsföreningen
Proposition:Prop Gotland 2023
Internetanmälan: Länk
Anmälda hingstar: Länk
Katalog: Länk

Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning
vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast
den 22 januari 2022 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej!

GREVAGÅRDEN, SKÖVDE 24-25 mars 2023

Arrangör: Sv Russavelsföreningen
Proposition:  Prop-Grevagarden-2023
Internetanmälan:
Länk 3-åriga
Länk 4-åriga och äldre
Anmälda hingstar:
Länk 3-åriga
Länk 4-åriga och äldre
Katalog: Länk
Anmälan till avelsvärderingen skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt
betalning vara Svenska Russavelsföreningens plusgiro 38 52 78-7 tillhanda senast den 1 februari
2023. OBS! Efteranmälningar mottages ej.

 

Facebook User Timeline

Close
personal training cert