Avelsvärdering Hingst 2024

SUDERBY GÅRD, GOTLAND 3 MARS 2024

Arrangör: Sv Russavelsföreningen
Proposition: Prop Gotland 2024
Internetanmälan: Länk till anmälan
Anmälda hingstar: Länk till anmälda hingstar
Katalog:  Katalog Gotland 2024

Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning
vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast
den 21 januari 2024 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej!

GREVAGÅRDEN, SKÖVDE 22-23 mars 2024

Arrangör: Sv Russavelsföreningen
Proposition:  Prop Grevagården 2024
Internetanmälan:
Länk 3-åriga
Länk 4-åriga och äldre
Anmälda hingstar:
Länk 3-åriga
Länk 4-åriga och äldre
Katalog: Länk
Anmälan till avelsvärderingen skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningens plusgiro 38 52 78-7 tillhanda senast den 1 februari 2024. OBS! Efteranmälningar mottages ej.

LULEÅ, 20 APRIL 2024

Arrangör: Sv Hästavelsförbundet
Proposition: Länk till proposition
Internetanmälan: Länk
Anmälda hingstar: Länk
Katalog: Länk
Anmälan ska vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning SH tillhanda på bankgiro 5472-6930 senast den 20 mars 2024 för att anmälan ska vara giltig. OBS! Efteranmälningar accepteras ej.

WÅNGEN, 28 APRIL 2024

Arrangör: Sv Hästavelsförbundet
Proposition: Länk till proposition
Internetanmälan: Länk
Anmälda hingstar: Länk
Katalog: Länk
Anmälan ska vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning SH tillhanda på bankgiro 5472-6930 senast den 27 mars 2024 för att anmälan ska vara giltig. OBS! Efteranmälningar accepteras ej.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert