Lojsta hed

Gotland är och förblir den viktigaste platsen för russet. Numerärt sker den mesta aveln på fastlandet, men det är på Gotland rasen har skapats och blivit det den är.

Den har under tusentals år anpassats till de gotländska förhållandena, och en liten spillra av historien finns kvar på Lojsta hed. Området är ca 600 ha, uppdelat på tre olika hagar.

Flocken består av ett femtiotal ston och unghästar, som går där året om. Hingsten släpps till flocken i juni varje år, och går där till hösten. Flocken drivs ihop i samband med premieringen i juli månad, samt i november, då det är dags att skilja ifrån och frysmärka fölungarna. Russen fodras vintertid med hö varannan dag, men lever i det stora hela ett fritt liv. Möjligheten att få leva och dö i skogen på det här viset, är få russ förunnat. Försvinner russen från Lojsta hed, försvinner hela rasens vagga och hjärta.

Du kan besöka russen på Lojsta hed på deras egen hemsida: www.lojstahedrussen.se

Facebook User Timeline

Close
personal training cert