Kommittéer

SvRAF Kommittéer 2023

Reglementsgruppen Liselotte Erixon (sammankallande)
Kurt Larsson
Vakant
Lennart Gustavsson
PR-kommittén Marianne Thomsson (sammankallande)
Olivia Ekeberg
Emmelie Nilsson
Registratur Liselotte Erixon (registrator, språngrulla, kanslist, stambok)
Per-Anders Sekund (biträdande registrator)
Sol Sjöberg (hingstlicens)
Chris Larsson (redaktör stambok)
Annerli Johansson (ersättare)
Tidningen Chris Larsson (redaktör)
Lennart Gustavsson (ansvarig utgivare)
Domarutbildning Liselotte Erixon (även kontakt SH)
Helena Jansson
Lennart Gustavsson
Veterinära frågor Annika Melin
Avel Annika Melin (sammankallande)
Liselotte Erixon
Morgan Johnsson
Vakant
SPAF-representanter Anna Åhman
Liselotte Emtervall
Gunilla Jarhult (suppleant)
Katrin Hjalmarsson (suppleant)
Jennie Söderström (kontaktperson inom SvRAF)
Moderlandsgruppen Liselotte Erixon
Göran Graaf
Kurt Larsson
Lennart Gustavsson
Ungdomsansvarig Pernilla Hecht Karlsson
Brunte Sven-Olof Salomonsson
Lennart Gustavsson
Hemsida Charlotte Carlberg (sammankallande)
Maria Stark (hemsideansvarig)
Ponnytravrepresentant Olivia Ekeberg
Marianne Thomsson
Ingrid Hagelberg
Granskningsgrupp (inför avelsvärdering av hingstar) Liselotte Erixon
Göran Graaf
Kurt Larsson
Vakant
Rasvis nämnd ston Liselotte Erixon
Madeleine Beckman
Kontaktperson premieringsförrättare
Vakant
suppleant Liselotte Erixon.
Diplomtillverkning Charlotte Carlberg
Margareta Smedberg-Bladh
Chris Larsson
Agria-kontakt Emmelie Nilsson
Facebook-ansvarig Liselotte Erixon (redaktör)
Ingrid Hagelberg
Maria Stark
Kontaktperson för föreningar i andra länder Liselotte Erixon
Budgetgrupp Helena Jansson
Lennart Gustavsson
Anna Wåhlmark

Facebook User Timeline

Close
personal training cert