Kommittéer

SvRAF Kommittéer 2021

Reglementsgruppen Liselotte Erixon (sammankallande)
Kurt Larsson
Pernilla Jobs
PR-kommittén Marianne Thomsson (sammankallande)
Olivia Ekeberg
Emmelie Nilsson
Registratur Liselotte Erixon (registrator, språngrulla, kanslist)
Pernilla Jobs (stambok, hingstlicens)
Chris Larsson (redaktör stambok)
Annerli Johansson (ersättare)
Madeleine Beckman (ersättare)
Tidningen Chris Larsson (redaktör)
Annika Melin (ansvarig utgivare)
Domarutbildning Liselotte Erixon (även kontakt SH)
Helena Jansson
Veterinära frågor Annika Melin
Avel Annika Melin (sammankallande)
Liselotte Erixon
Morgan Johnsson
Pernilla Jobs
Avelsrådgivare Morgan Johnsson
SPAF representanter Anna Åhman
Liselotte Emtervall
Gunilla Jarhult (suppleant)
Katrin Hjalmarsson (suppleant)
Moderlandsgruppen Kristina Ahlström
Liselotte Erixon
Kurt Larsson
Annika Melin
Ungdomsansvarig Pernilla Hecht Karlsson
Brunte Camilla Perhult
Sven-Olof Salomonsson
Jennie Söderström (kontaktperson i SvRAF för representanterna i Brunte)
Hemsida Kristina Ahlström (sammankallande)
Maria Stark (hemsideansvarig)
Ponnytrav representant Olivia Ekeberg
SIHS 2021 kontakt Helena Jansson
Granskningsgrupp (inför avelsvärdering av hingstar) Liselotte Erixon
Kurt Larsson
Pernilla Jobs
Granskningsgrupp (inför avelsvärdering av ston) Pernilla Jobs
Diplomtillverkning Charlotte Carlberg
Margareta Smedberg-Bladh
Chris Larsson
Agria-kontakt  Olivia Ekeberg

 

Facebook User Timeline

Close
personal training cert