Kommittéer

Reglementsgruppen
Liselotte Erixon (sammankallande
Kurt Larsson

PR-kommittén
Marianne Thomsson (sammankallande)
Olivia Ekeberg
Helene Lagerström

Registratur
Liselotte Erixon (registrator, språngrulla, kanslist)
Pernilla Jobs (stambok, hingstlicens)
Chris Larsson (stambok)
Pernilla Hägg (ersättare)
Madeleine Beckman (ersättare)

Tidningen
Chris Larsson (redaktör)
Annika Melin (ansvarig utgivare)

Domarutbildning
Liselotte Erixon (även kontakt SH)
Helena Jansson

Veterinära frågor
Annika Melin

Avel
Annika Melin (sammankallande)
Liselotte Erixon
Morgan Johnsson
Pernilla Jobs

Avelsrådgivare
Morgan Johnsson

SPAF representanter
Anna Åhman
Liselotte Emtervall
Gunilla Jarhult (suppleant)
Katrin Hjalmarsson (suppleant)

Moderlandsgruppen
Kristina Ahlström
Liselotte Erixon
Kurt Larsson
Annika Melin

Ungdomsansvarig
Pernilla Hecht Karlsson

Brunte
Camilla Perhult
Sven-Olof Salomonsson
Kurt Larsson (kontaktperson i styrelsen)

Hemsida
Kristina Ahlström (sammankallande)
Maria Stark (hemsideansvarig)

SIHS 2019
Helena Jansson

Representant ponnytrav
Olivia Ekeberg

Facebook User Timeline

Close
personal training cert