Lokalföreningar

Föreningen Gotlandsruss
http://foreningengotlandsruss.n.nu/
Ordf. Åsa Lundqvist, 0498 – 22 61 77, info@klints.net

Väst-Russ, Västra Sveriges russavelsförening
www.vastruss.se
Ordf. Kurt Larsson, Tel 0320-604 24, 070-651 29 99, vastruss@gmail.com

Skåne-Russ, Skånes russavelsförening
www.skanesrussavelsforening.se
Ordf. Marita Jönsson, 0733-203418, marita.jonsson1@hotmail.com

Mälar-Russ, Mälardalens russavelsförening
www.skogsbaggen.se
Ordf. Olivia Ekeberg, 070-50835 84, granostall@hotmail.com

Öst-Russ, Östra Sveriges russavelsförening
www.ostruss.se
Ordf. Kristina Ahlström, 070-922 37 10, kristina@axtorp.se

Dansk Gotlandsruss Avlsforening
www.dansk-gotlandsruss.dk
Ordf. Betina Schmidt Slott, +45 51767439, slotterne@gmail.com

Soumen Russponiyhdisty
www.russit.net
Ordf. Hanna Vuokniemi, +35850-324 2824, hmvuok@utu.fi

GRANA
(Gotland Russ Association of  North America)
Vilande förening

Norsk Ponniavlsforening
www.ponniavl.no
Ordf . Live Enerhaugen, Bettumvägen 128, 3178, Våle, Norge
leder@ponniavl.no

Facebook User Timeline

Close
personal training cert