Har du frågor om hästpass, ägarbyte eller annat som inte besvaras nedan är du välkommen att höra av dig till Svenska Russavelsföreningens registratur, antingen via e-post (registrator@gotlandsruss.se) eller per telefon 08-591 434 03. Telefontid mellan 8.00-10.00 vardagar.

Allt om Hästpass och Ägarbyte

GRUNDSTAMBOKFÖRING (REGISTRERING) AV FÖL

Allt om fölregistering, från betäckningsrapportering till ID-märkning finns på sidan Registrera föl

KÖP ALDRIG ETT RUSS UTAN HÄSTPASS!

Alla hästar oavsett ras, ålder och användningsområde ska ha ett pass, senast den 31/12 födelseåret. Att köpa en häst utan pass innebär mycket extra arbete och kostnader för köparen. Även om säljaren intygar att hästen du planerar att köpa har pass, be säljaren visa upp det och kontrollera att signalementet i passet överensstämmer med hästens signalement. Läs gärna av hästens chip.
Passet ska alltid följa hästen, och ska alltid vara med när du transporterar hästar. Passet är en värdehandling men i sig inte ett bevis på ägarskap. Säljaren får inte vid något tillfälle hålla på passet. Oavsett om du har en häst på prov eller kanske delbetalar den ska du få passet i din hand samtidigt som du hämtar hem hästen. Skriv ordentliga avtal för att undvika eventuella framtida tvister.

ÄGARÄNDRING GOTLANDSRUSS

Kontrollera att den som säljer hästen också står som registrerad ägare. I passet ska finnas en ägarhandling där uppgifter om nuvarande registrerad ägare framgår. Ägarbyte sker genom att blanketten ”Ägaruppgifter” som hör till hästpasset postas till SvRAF (adress se nedan), samtidigt som förskottsbetalning görs. Blanketten är ett löst A4-dokument som förvaras hopvikt i plastfickan på hästpassets pärms insida. Blanketten ska vara ifylld, underskriven och daterad när ägarbytet skett. Passet ska alltså inte skickas in.

OM ÄGARUPPGIFTS-BLANKETTEN ÄR FÖRSVUNNEN

Om Ägaruppgifts-blanketten har förkommit går det att rekvirera en kopia från SvRAF. Kopian postas till den person som är registrerad som ägare till hästen. Förvara ägarhandlingen i plastfickan på hästpassets pärms insida.
Om russet ska säljas och Ägaruppgifts-blanketten har förkommit går det att i stället skicka kopia av köpekontrakt eller köpekvitto till SvRAF som underlag för ett ägarbyte, samtidigt som förskottsbetalning görs. Hästens namn, säljarens och köparens namn och kontaktuppgifter, samt datum ska framgå. Ny ägarhandling postas till den nya ägaren och ska förvaras i hästpasset.

FÖRSKOTTSBETALA ÄGARBYTE

För att ägarbyte ska ske måste ägarbytesavgiften förskottsbetalas.
Avgiften är 220 kr per häst inklusive porto, och ska förskottsbetalas till Svenska Russavelsföreningens plusgirokonto 69 34 81-4.
Inbetalningen måste vara märkt med hästens namn enligt hästpasset, så vi vet till vilken häst inbetalningen hör.
Efter att inbetalning skett och ägarhandling inkommit kommer en ny Ägaruppgifts-blankett att skickas ut till den nya ägaren. Ägarbyten görs ungefär en gång var 14:e dag, så normal handläggningstid är mellan 1-3 veckor innan ägarhandling kommer den nya ägaren tillhanda, beroende på var i cykeln begäran av ägaruppgifter inkommer.
Inga ägarändringar kommer att ske innan avgiften är betald.

UPPDATERA UPPGIFTER I PASSET

Exempel på när du behöver uppdatera hästpasset är:

  • när din häst har kastrerats (se nedan)
  • om du ska chipmärka en häst som inte är märkt (alla russ registrerade 2004 och senare är chipmärkta)
  • chip går inte att läsa och hästen behöver chipas om (se nedan)
  • signalementet i hästpasset stämmer inte
  • när din häst har tagits ut ur livsmedelskedjan för att den behandlats med ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerande djur

Om du behöver uppdatera något i hästpasset ska du kontakta SvRAF. Du har 30 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering.
Om din häst har blivit behandlad av en veterinär med ett preparat som gör att den inte längre får slaktas och bli livsmedel har du bara 14 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering.

OMREGISTRERING FRÅN HINGST TILL VALACK (UTAN ÄGARBYTE)

Om din valack anges som ”hingst” i Blå Basen (blabasen.se) har kastrering inte meddelats. För att hästen ska registreras om från hingst till valack måste hästpasset skickas in till SvRAF (adress se nedan; skicka spårbart). Passet med en ny ägarhandling kommer efter att ändringen skett att skickas tillbaka med rekommenderat brev, vilket kostar 100 kr i porto och ska förskottsbetalas till Svenska Russavelsföreningens plusgirokonto 69 34 81-4.
Inbetalningen måste vara märkt med hästens namn enligt hästpasset, så vi vet till vilken häst inbetalningen hör.

Svenska Russavelsföreningens registratur
Liselotte Erixon
Fullösa, Krokstorp 1
533 96 Götene

REGISTRERING AV ÄGARBYTE I SAMBAND MED OMREGISTRERING FRÅN HINGST TILL VALACK

Om hästen ska registreras om från hingst till valack i samband med ägarbyte måste hästpasset skickas in till SvRAF (adress se nedan; skicka spårbart). Passet med en ny ägarhandling kommer efter att ändringen skett att skickas till nya ägaren med rekommenderat brev. Kostnad för ägarbyte samt omregistrering till valack är 300 kr, vilket  ska förskottsbetalas till Svenska Russavelsföreningens plusgirokonto 69 34 81-4.
Inbetalningen måste vara märkt med hästens namn enligt hästpasset, så vi vet till vilken häst inbetalningen hör.

Svenska Russavelsföreningens registratur
Liselotte Erixon
Fullösa, Krokstorp 1
533 96 Götene

DET GÅR INTE ATT LÄSA CHIPET

Alla gotlandsruss registrerade av SvRAF år 2004 och senare är chipmärkta. Chipet sitter normalt på halsens vänstra sida, mittemellan öron och manke. Sök av hästen noggrant med en kraftfull chipläsare, sök av hela halsens båda sidor. Sök med minst två olika fabrikat av chipläsare och se till att läsaren har nya batterier, svaga batterier påverkar prestandan. För mer ingående instruktion, läs ”Information om hantering av saknat eller oläsbart chip” på SvRAFs hemsida under Dokument. Ingen notering i passet får göras av chipmärkaren utan görs av SvRAFs registratur. Hästpasset ska skickas in till SvRAF (adress se nedan; skicka spårbart) tillsammans med överblivna streckkodsremsor, ny chipmärkningsrapport samt tagelprov.

Svenska Russavelsföreningens registratur
Liselotte Erixon
Fullösa, Krokstorp 1
533 96 Götene

OM DU TAPPAT BORT HÄSTPASSET

Håll ordning på passet. Passet är en värdehandling och en häst ska ha samma pass hela livet. Om passet tappas bort måste ett duplikatpass utfärdas, alltså en kopia på passet. Du kan få ett duplikatpass från SvRAF om det är möjligt att säkerställa vilken häst det är, till exempel genom avläsning av chip eller frysmärkning, eller DNA‑analys. En häst med ett duplikatpass får aldrig slaktas för att användas som livsmedel. Mer information finns i ”Ansökan om duplikat”, på SvRAFs hemsida under Dokument.

SKICKA IN PASSET FÖR MAKULERING NÄR DIN HÄST DÖR

När ditt russ avlivas, eller dör på annat sätt, ska du skicka passet till SvRAF (adress se nedan) så att passet kan makuleras och det blir registrerat i databasen att hästen är död. Det ska du göra senast 30 dagar efter att hästen dött. Om du av nostalgiska skäl vill ha tillbaka det makulerade passet går det bra, men då måste du bifoga ett frankerat adresserat svarskuvert för retur. Om hästen slaktas på ett slakteri sköter slakteriet oftast passhanteringen.

Svenska Russavelsföreningens registratur
Liselotte Erixon
Fullösa, Krokstorp 1
533 96 Götene

TILLÄGGSREGISTRERA HÄSTAR MED PASS FRÅN ANDRA EU-LÄNDER

Om ditt russ har ett pass som är utfärdat i ett annat EU-land eller Norge måste du tilläggsregistrera den här i Sverige hos SvRAF. Du ska ansöka om tilläggsregistrering inom 30 dagar om hästen ska stanna i Sverige längre än 90 dagar. Du måste skicka in passet till SvRAF (adress se nedan; skicka spårbart) vid en tilläggsregistrering, eftersom tilläggsregistreringen skrivs in i passet. Hästen får tillbaka sitt originalpass, behåller sitt UELN-nummer och sin nationalitet. Läs ”Information om tilläggsregistrering” och ”Ansökan om tilläggsregistrering”, på SvRAFs hemsida under Dokument.
Om du är osäker på om din importerade häst behöver tilläggsregistreras kan du söka i Jordbruksverkets centrala hästdatabas. Om den inte är registrerad där behöver du göra en tilläggsregistrering.

Svenska Russavelsföreningens registratur
Liselotte Erixon
Fullösa, Krokstorp 1
533 96 Götene

PROBLEM ATT REGISTRERA RUSS PÅ ANLÄGGNING 

Registraturen får frågor om hur man hittar gotlandsrussens UELN-nummer när man ska registrera hästar på anläggning. Information om detta, www.jordbruksverket.se

Det går att lägga in hästen antingen med UELN-nummer, eller via chipnummer. UELN-nummer och chipnummer kan se ganska likartade ut, innehåller båda 15 siffror och inleds ofta med 752… vilket är landskoden för Sverige. Men UELN och chip-nummer är inte identiska, och de är inte inbördes utbytbara.

UELN, Unique Equine Life Number, motsvarar hästens personnummer och infördes från och med 2009. Alla hästpass utfärdade i Sverige 2009 och senare har ett långt UELN-nummer som inleds med 752…

För hästar som fått pass utfärdade 2008 eller tidigare är det ett kortare åttasiffrigt passnummer som används. Det UELN-numret är hästens registreringsnummer skrivet utan bindestreck.

Sök upp ditt russ i Blå Basen (www.blabasen.se) och titta under fliken Pass & Nummer. Där står under rubriken Hästens identitetsnummer vilket UELN-nummer hästen har. Använd det numret, skrivet exakt så, för att registrera hästen på din anläggning.

Fungerar det inte, prova att i stället lägga in hästen med chipnumret enligt hästpasset. Alla gotlandsruss som fått hästpass 2004 och senare är chipmärkta, och många äldre ponnyer också.

Det är tyvärr inte ovanligt när russ chipmärkts som äldre att det missats att meddela om märkningen till SvRAF. De chipen finns noterade i hästpasset men chipnumret är inte registrerat i Blå Basen, och då går det inte att söka på chipnummer. Chipnummer visas inte publikt i Blå Basen, men du kan kontrollera om ett chipnummer finns inlagt via funktionen Sök häst, och fliken Sök via nr, klicka på Typ av nummer och välj chipnr.

Om du försökt lägga in ett gotlandsruss enligt ovan utan framgång är du välkommen att kontakta SvRAFs registratur så hjälper vi till. Uppge vilken eller vilka hästar det gäller. Skicka mail till: registrator@gotlandsruss.se


Svenska Russavelsföreningens registratur

Liselotte Erixon
Fullösa, Krokstorp 1
53396 Götene

Svenska Russavelsföreningens plusgirokonto 69 34 81-4

Facebook User Timeline

Close
personal training cert