Nya styrelsen vald på årsmötet

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter plus lokalavdelningarna finns på sidan https://www.gotlandsruss.se/svraf/styrelse/

Ordförande: Ingrid Hagelberg vald tom 2024
Vice ordförande: Göran Graaf vald tom 2024
Sekrererare, registrator, språngrulleansvarig samt officiell brevmottagare: Liselotte Erixon vald tom 2025
Kassör utanför styrelsen: Anna Wåhlmark
Ansvarig kassörsfrågor inom styrelsen: Helena Jansson vald tom 2025

Övriga ledamöter:
Linnea Borgenvall vald tom 2025
Kurt Larsson vald tom 2024
Marianne Thomsson vald tom 2024

Suppleanter:
Charlotte Carlberg vald tom 2024
Olivia Ekeberg vald tom 2024, ordförande Mälar-Russ
Pernilla Hecht Karlsson vald tom 2025
Marita Jönsson vald tom 2025 Ordförande Skånes Russavelsförening
Annika Melin vald tom 2025
Jennie Söderström vald tom 2024

Revisorer:
Anna Hultstein
Maria Stark

Revisorsuppleanter:
Carola Carlsson
Marie Lindvall

Valberedning:
Katrin Hjalmarsson (sammankallande) vald tom 2024
Helen Einarsson vald tom 2025
Karin Cederberg Hjerpe Vald tom 2026

Facebook User Timeline

Close
personal training cert