Information om nationellt kontrollprojekt gällande djurtransporter


Bakgrund
Under september 2024 till september 2025 kommer länsstyrelserna
genomföra ett nationellt kontrollprojekt av djurtransporter.

Projektet syftar till att ge förutsättningar för en mer likriktad
kontroll och bidra till ett mer proaktivt djurskyddsarbete på
nationell nivå vilket även ökar konkurrensjämställdhet mellan de
företag som utför djurtransporter inom ekonomisk verksamhet.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert