Ansökta stuterinamn

SWLS – Lou Wingsand, Lammhult – welsh
Tn’T, TNT – Olof Törnblom, Strängnäs – connemara, sv ridponny
Emidahl – Emilina Hagdahl, Enköping – exmoor
Protest mot ovanstående ska vara kansliet tillhanda senast 30 juni 2024.

Meddela dessutom om någon av de sökande inte är medlem i er rasförening senast sista dag för protester.

Svenska Ponnyavelsförbundet, spaf01@outlook.com

Trygghetsarbete i förening

Ett högaktuellt ämne inom föreningsliv och hästsverige är trygghet – hur kan vi arbeta främjande och förebyggande för att skapa trygga miljöer inom våra verksamheter och föreningar? Vad är trygghetsarbete och hur arbetar andra med detta? Vi vill bjuda in och välkomna en styrelserepresentant och en ungdomsansvarig från våra medlemsföreningar att delta i en digital föreläsning om ”Trygghetsarbete i förening” med Ulrika Backan onsdag 15 maj kl 18.00-19.00.

Föreläsningen sker tillsammans med BRUNTE och deras styrelse, Svenska Hästavelsförbundets kanslipersonal, styrelsemedlemmar och ungdomsråd kommer att delta.

Ulrika Backan är bland annat utbildningsledare på HNS utbildning Hästnäringens unga ledare, instruktör och lärare på Hippologprogrammet islandshäst på Wången och jobbar nu också halvtid som utbildningsledare på SIF. Ulrika kommer att berätta om Svenska Islandshästförbundets trygghets- och föreningsarbete inom SIF med erfarenheter, tips och reflektioner.

Anmäl via vår länk: https://svehast.se/anmalan-forelasning/ senast 13/5. Välkomna att delta i en lärorik och intressant föreläsning om trygghet, tillsammans med rutinerade Ulrika Backan, hoppas ni kan vara med!

Med vänliga hälsningar

Petra Alm

Svenska Hästavelsförbundet

Facebook User Timeline

Close
personal training cert