Dödande av orginalhandling

Hästpass på Noblesse Trot 300781233 och Förgätmigej 30110045. Ägarna har ansökt om att
döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Fullösa Krokstorp 1, 533 96 Götene, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 24 juli 2024.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert