Årsmötet inställt

Svenska Russavelsföreningens årsmöte söndagen den 7 april i Eslöv, är inställt, med anledning av att styrelsen haft svårigheter att få fram gällande handlingar i stadgeenlig tid, vilket är högst beklagansvärt.

För att kunna genomföra ett årsmöte i stadgeenlig ordning kommer årsmötet att flyttas fram till senare under året.

Information om nytt datum kommer att meddelas via föreningens medlemstidning och hemsida så snart det är fastställt:

Enligt uppdrag för Svenska Russavelsföreningens styrelse

Liselotte Erixon

Påminnelse om hingstlicenser

Påminnelse till er som inte löst era hingstlicenser. (Gäller ej hingstar som nygodkänts 2024)
Observera att avgiften ska vara erlagd senast den 31/3 för att rabatten ska kunna åberopas.

Licenser betalda t o m 31 mars, rabatterade:
Betäckningslicens, 300 kronor
Vilande licens, 50 kronor

Licenser betalda fr o m 1 april:
Betäckningslicens, 600 kronor
Vilande licens, 100 kronor

För att utnyttja rabatten, betala senast 31/3 in för önskad licens till SvRAFs plusgiro 69 34 81-4.
Hingstlicensen kan även betalas till SvRAFs Swish, nummer 123 538 1892.
Märk betalning med hingstens namn.

För hingstar som inte uppfyller rasvisa krav kostar betäckningsbevis eller betäckningsintyg 600 kronor per år och omfattas ej av rabatten.

Liselotte Erixon
Svenska Russavelsföreningens kansli

Kallelse till årsmöte

KALLELSE 

Årsmöte den 7 April för Svenska Russavelföreingen.

Plats: Eslövs församlingsgård, Utvägen 9, 241 31 Eslöv 

Kl.12 börjar vi med mat till självkostnadspris samt föreläsning av Bo Furugren om Hästens färger. 

kl. 13.30 börjar Årsmötet. 

Anmälan sker till info.skaneruss@gmail.com senast den 25mars, glöm en anmäla eventuella allergier eller speicalkost. 

Önskar man att vara med digitalt så ange det vid anmälan.

 Motioner skickas till Liselott Erixon, sekreterare@gotlandsruss.se, senast den 17mars! 

Det stod fel i tidningen så det är den 17 och inte den 25te mars! 

Ny hingstlicensansvarig

Sol Sjöberg, Bergby, är from 15/2 -24 ny hingstlicensansvarig.

Det är till henne ni vänder er gällande frågor om hingstarnas licenser, utstationering av hingstar eller hingstlistan till hemsida och tidning. Utskick till alla ägare av licensberättigade hingstar, med information om betalning av årets licenser och redovisning, kommer att göras under senvinter eller tidig vår, så ska ni inte börja betäcka med era hingstar, avvakta gärna med betalning till dess ni fått brevet med information.

Ni når Sol Sjöberg lättast via epost avelshingst@gotlandsruss.se eller
per telefon 073-096 28 47

Sol Sjöberg
Hamrångevägen 408
817 92 Bergby

Ändringar såsom kastrationer, ägarbyte eller dödfall gällande riksstamboksförda och
avelsverksamma hingstar ska som innan rapporteras till registraturen. Vid samtliga dessa ärenden ska passet sändas in till

Svenska Russavelsföreningens registratur,
Liselotte Erixon
Fullösa, Krokstorp 1
533 96 Götene
Likaså är det dit ni ska sända betäcknings- och resultatredovisning.

Enligt uppdrag
Liselotte Erixon

Facebook User Timeline

Close
personal training cert