Nya russdomare

Svenska Russavelsföreningen anordnade tillsammans med Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen exteriörkurs samt examinationstillfälle för aspiranter den 11 maj 2024 i Vessigebro.

Styrelsen har beslutat om följande utfall:

Rasdomare, gotlandsruss:
Christina Ivarsson, Vessigebro
Annika Strindgård, Floby

B-domare, att döma tillsammans med av SvRAF godkänd domare, fram till 2026-12-31:
Linnea Borgenvall, Linghem
Frida Johansson, Stånga
Linnea Ornstein, Hörby

Domarasprirant, gotlandsruss:
Caroline Pellrud, Fjugesta
Sara Linder, Mönsterås
Ida Sellén-Andersson, Falköping

Facebook User Timeline

Close
personal training cert