Årets första diplomston

Sibborp’s Ofelia
e Sibborps Wiktor 685 – Pepsi 4060 e Ripadals Benni 398
uppf. & äg. Desireé Pettersson, Motala
87889=40 p, Vreta 2/7 (MJ)

Sunniva
e Qvitt 619 – Gunsan 5956 e Gulldis 635
uppf. Hilding Norrby, Visby (Lojsta)
äg. Pernilla Ardholt, Hult
88898=41 p, Vreta 2/7 (MJ)

Hela listan finns här

Facebook User Timeline

Close
personal training cert