Dödande av orginalhandling

Hästpass på Solprinsen 30140200 har förkommit. Ägarna har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Fullösa, Krokstorp 1, 533 96 Götene, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 27 mars 2024.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert