Visningsklass på Jubileumshelgen

Här kommer information om visningsklass och möjligheter att nominera en ungdom eller arrangera en uttagning till visningsklass på jubileumshelgen 5–6 oktober.

Alla ungdomar som deltar på sommarpremiering direktkvalificerar sig till tävlingen inför finalen i visningsklass. Det kommer att hållas ett kval först där deltagarna tävlar om platserna i finalen, i respektive ålderskategori. (7–11, 12–17, 18–26 år) antalet ungdomar i finalen sker utifrån totalt antal deltagare i varje ålderskategori, 1 finalplats per 4 deltagare totalt sett i kvalet. Bedömning sker utifrån regler för visningsklass enligt SH’s reglemente. Det kommer att vara olika domare i kval och final. I finalen kommer Shetlandssällskapet att ställa upp med ponnyer.

Utöver de som har direktkvalificerat sig via sommarpremiering så får alla SH’s medlemsföreningar även nominera en deltagare mellan 7–26 år till visningsklass under jubileumshelgen. Det är valfritt hur ni ser ut en ungdom till detta. En del föreningar anordnar tävlingar i visningsklass enligt SH’s regler och anvisningar på utställningar eller riksutställningar och nominerar sedan vinnaren att delta i jubileumshelgen. Ska ni ha arrangemang/evenemang med tävlingar eller önskar anordna uttagning för visningsklass till jubileumshelgen? Vill ni anordna visningsklass och önskar material? Kontakta petra@svehast.se

Några exempel på hur man kan ta ut en ungdom som ska nomineras:

-Flest visade hästar på sommarpremiering/utställning 2024

-Ungdomarna får ansöka hos föreningen (lottning)

-Någon form av tävling (slogan/motivering/bild osv)

-Tidigare deltagit i visningsklass

-Eller en ungdom som visat engagemang och intresse (som en form av stöttning och möjlighet)

-En domare utser bästa unga visare på en utställning eller annat arrangemang

Ungdomar kan alltså ta sig till finalhelgen på Grevagården genom att:

-Delta i visningsklass på sommarpremiering

-Bli nominerad/nomineras av föreningen

-Vinna plats från ett arrangemang, likt visningsklass eller annat upplägg (kontakta petra@svehast.se för att bekräfta att det är OK som kval till finalhelgen)

Vi vill ge fler ungdomar möjligheten att visa häst vid hand, tävla i visningsklass och få möjlighet att utveckla sin visning, för framtidens visning av häst och avelsarbete!

Frågor? Hör av er till petra@svehast.se eller irene@svehast.se  

Med vänlig hälsning

Irene Gidmark & Petra Alm

Svenska Hästavelsförbundet

Nya handlingar till årsmötet

Fler årsmöteshandlingar nedan

Kallelse till årsmöte i Svenska Russavelsföreningen 2024

Med anledning av tidigare kallat årsmöte ställdes in, kallas härmed till nytt ordinarie årsmöte 2024.

Tid och plats: Söndagen den 16 juni 2024 kl 13.00 i Sjöfartsföreningen i Oskarshamns lokaler, Norra Strandgatan 12, 573 32 Oskarshamn.

Lunch till självkostnadspris finns från kl 11.30, observera att denna måste förbeställas.

Årsmötet startar kl 13.00 med sedvanliga mötesärenden.

Efter årsmötet bjuder Svenska Russavelsföreningen på fika.

Anmälan för dem som önskar att köpa lunch, eller vill ta del av fika efteråt, sker till sekreterare@gotlandsruss.se, senast den 7 juni.

Eventuella motioner ska vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda senast den 26 maj 2024. Dessa skickas med fördel digitalt till sekreterare@gotlandsruss.se, alt via post till Svenska Russavelsföreningen, c/o Liselotte Erixon, Fullösa, Krokstorp 1, 53396 Götene.

Mycket välkomna!

Inför rid- och körprov på sommarpremiering – Föreläsning

Ska du göra rid- eller körprov i år eller kommande år? Är du nyfiken eller har frågor? Efter kvällens digitala genomgång och frågestund och sommarpremieringar, så är det redan nu på söndag 9/6 kl.19.00 dags för nästa: Inför rid- och körprov på sommarpremiering! 

Passa på att lära dig mer om rid- och körproven på sommarpremiering och att ställa dina frågor! Kostnadsfritt och digitalt via Teams. 

Ett axplock ur innehållet:

  • Information och regler för ridprov
  • Vilka platser har körprov?
  • Körprovsbanan
  • Körprov för 1- och 2-åringar
  • Frivilligt körprov (FKP)
  • Körbarhetsintyg (KBI)
  • Enkelt körprov A och B
  • Enkelt körprov för stambokföring
  • Vad tittar domaren på?
  • Viktigt att tänka på?

nmäl här via länken: https://svehast.se/anmalan-forelasning/

Varmt välkomna att delta! 
Dela gärna så informationen når fler.

Med vänlig hälsning
Irene Gidmark
Svenska Hästavelsförbundet

En bild som visar logotyp, Grafik, Teckensnitt, text

Automatiskt genererad beskrivning

Nya russdomare

Svenska Russavelsföreningen anordnade tillsammans med Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen exteriörkurs samt examinationstillfälle för aspiranter den 11 maj 2024 i Vessigebro.

Styrelsen har beslutat om följande utfall:

Rasdomare, gotlandsruss:
Christina Ivarsson, Vessigebro
Annika Strindgård, Floby

B-domare, att döma tillsammans med av SvRAF godkänd domare, fram till 2026-12-31:
Linnea Borgenvall, Linghem
Frida Johansson, Stånga
Linnea Ornstein, Hörby

Domarasprirant, gotlandsruss:
Caroline Pellrud, Fjugesta
Sara Linder, Mönsterås
Ida Sellén-Andersson, Falköping

Facebook User Timeline

Close
personal training cert