Information inför avelsvärdering på Grevagården

Hej!
Ni är många som anmält hingstar till Grevagården och som med all rätt börjar efterfråga information om hur årets avelsvärdering ska genomföras.
Arrangörsföreningarna har haft kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland i frågan och har efter det sammanträtt på möte i den gångna veckan och tagit beslut om följande:
* Ingen publik kommer att kunna närvara
*De 3-åriga nordsvenska hingstarna flyttas och visas antingen lördag eller söndag.
* Varje hingst får åtföljas av max två personer. Inga undantag beviljas.
* Med katalogen senare medföljer hästägarförsäkran. Där skall anges vilka personer som medföljer hingsten. Hästägarförsäkran lämnas vid infart till området. Om det är så att medhjälparen kommer med egen bil, måste medhjälpare och hästtransport köra i följe in på området.
* Varje hingst tilldelas en tid där de tidigast får vara på plats. Inga transporter släpps in på området före den tilldelade ankomsttiden.
* Varje hingst har ankomsttid hos mätman/veterinär en halvtimme efter ankomst. Dessa tider måste ovillkorligen följas! Endast en person får medfölja hingsten in till denna station. Ev medhjälpare stannar utanför. Hingstvisare ska bära munskydd vid denna station. Det åligger hingstvisare att själv införskaffa detta.
* Efter att hingsten veterinärbesiktigats ska den direkt tas vidare utan dröjsmål till ridhuset där exteriörbesiktning sker.
* De hingstar som ska göra bruksprov ska utan dröjsmål tas vidare till respektive bruksprovsplats.
* När hingstens olika bedömningar är genomförda ska hingsten lastas snarast möjligt och därefter ska ekipaget lämna området.
* Ingen uppstallning kommer att erbjudas utan planeringen är lagd att hingstar från det relativa närområdet visas först på dagen, långväga senare. Få undantag av logistiska skäl finns och ni som är lovade detta är underrättade av undertecknad att det går att lösa.
* Ingen rangering eller kritik ges på plats, och således heller ingen visning på ring, utan all bedömning sker individuellt.
* Hingstägare- eller anmälare kommer att meddelas resultat via epost efter att nämnden sammanträtt. Hingstägare som inte angivit epostadress vid anmälan erhåller endast resultat för den egna hingsten via sms.
* Utskick av ev rosetter och hederspriser sker brevledes efter bedömningstillfället
* Hingstvisare och medhjälpare måste följa de restriktioner om var på området de får befinna sig och när det ska ske.
* Arrangören har rätt att avvisa personer som olovligen befinner sig på området
* Ingen servering finns på plats.
* Ta del av de scheman som biläggs detta meddelande. Katalog med närmare information kommer att skickas ut innan avelsvärderingen.
Rasföreningarna ber om er förståelse för att det blir stora restriktioner och hoppas på ert samarbete för att detta ska kunna genomföras på ett så ett så säkert sätt som möjligt, både för människor och hästar. Vi ser alla fram emot att kunna genomföra en avelsvärdering inför publik och på det sätt som vi varit vana vid vid tidigare tillfällen.
Enligt uppdrag för
Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen
Föreningen Nordsvenska Hästen
Svenska Russavelsföreningen
Liselotte Erixon
Svenska Russavelsföreningens kansli
Åslunda 202
195 92 MÄRSTA
Tel 08-59143403, vardagar 08.00-11.00

Dödandet av orginalhandling

Hästpass tillhörande Carnalit 30-02-8040 har förkommit. Ägarna har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 22 april 2021.

Hästpass tillhörande Kansas 30-10-0306 och Prins Douglaz 30-03-8460 har förkommit.
Ägarna har ansökt om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 28 april 2021.

Sålda hingstar

Norm KL 654, såld 2021-03-12 till:
Malin Olsson
Stockholmsvägen 89 A
577 74  MÅLILLA (Kalmar län, H)
telefon 073-621 72 03

Qrut 653, såld 2021-03-15 till:
Elin Dahlström
Vetlandsvägen 31
577 73  MÅLILLA (Kalmar län, H)
telefon 070-896 57 78

Problem i Jordbruksverkets e-tjänst för registrering av anläggning och hästar

Vi får många mail och samtal om russ som inte går att finna i den centrala hästdatabasen.

Det ska enligt Jordbruksverkets hemsida att åtgärdas och vårt råd är att ni avvaktar till efter den 25 mars om ni har problem.

Denna info går att läsa på Jordbruksverkets hemsida:
E-tjänsten stängd för registrering av hästar 22–25 mars
 
Det är problem att lägga in vissa hästar som är födda 2009 eller tidigare i e-tjänsten. Det beror på att UELN för dessa hästar är inlagda på fel sätt i den centrala hästdatabasen. För att rätta till problemet behöver vi stänga e-tjänsten Registrera anläggning för all registrering av hästar den 22–25 mars. Efter det går det att registrera hästar igen.
 
Du kan göra all annan registrering som vanligt den 22–25 mars.

Med vänlig hälsning

Liselotte Erixon

Sålda hingstar

Hyltans Findus 769, såld 2021-02-20 till:
Sandra Nilsson
Agghult 22
287 72  TRARYD (Kronobergs län, G)
telefon 073-955 05 55

Solid KL 699, såld 2020-10-30 till:
Henny Kristiansson
Ökna Backlunda
716 93  FJUGESTA (Örebro län, T)
telefon 076-087 22 82

Sålda hingstar

Karsk 525, såld 2020-12-07 till:
Sara Larsson
Svänggatan 8
932 36 URSVIKEN (Västerbottens län, AC)
Telefon 073-065 55 95

Matteus 683, såld 2021-03-13 till:
Maria Stangeryd
Spakarp, Björkstugan 1
590 14 BOXHOLM (Östergötlands län, E)
telefon 070-914 95 56

Facebook User Timeline

Close
personal training cert