Såld hingst

Xheden 753, såld 2022-07-16 till:
Anna Gustafsson
Grythult Lillegård 1
341 77  AGUNNARYD (Kronobergs län, G)
telefon 072-209 04 42

Årets första diplomston

Sibborp’s Ofelia
e Sibborps Wiktor 685 – Pepsi 4060 e Ripadals Benni 398
uppf. & äg. Desireé Pettersson, Motala
87889=40 p, Vreta 2/7 (MJ)

Sunniva
e Qvitt 619 – Gunsan 5956 e Gulldis 635
uppf. Hilding Norrby, Visby (Lojsta)
äg. Pernilla Ardholt, Hult
88898=41 p, Vreta 2/7 (MJ)

Hela listan finns här

Dödande av orginalhandling

Hästpass tillhörande Fijona 30050663 har förkommit. Ägaren har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 16 juli 2022.

Såld hingst

Thorin 729, såld 2022-04-02 till:
Laila Nilsson
Rosenlundsvägen 3 A
834 34  BRUNFLO (Jämtlands län, Z)
telefon 070-237 01 71

Såld hingst

Xun KL 751, såld 2022-05-25 till:
Linn Holmqvist
Stocksberg
574 75 KORSBERGA (Jönköpings län, F)
telefon 070-922 08 11

Facebook User Timeline

Close
personal training cert