Ny rutin vid ägarbyte

Ny rutin för ägarbyte from 2019-08-01
För att göra det billigare för hästägarna samt komma från problemet med ej
utlösta ägarbevis kommer betalningsrutinen gällande ägarändringar ändras from
2019-08-01.

För att ägarbyte ska ske, måste ägarbytesavgiften förskottsbetalas.
Avgiften är på 200:- samt 10 kr för porto, dvs 210:- per häst och det ska
förskottsbetalas till Svenska Russavelsföreningens plusgirokonto 69 34 81-4.

Inbetalningen måste följas med hästens namn enligt hästpasset, så vi vet till
vilken häst inbetalningen hör.

Skicka också den ägarbytes- eller ägarbevisblankett som hör till passet, i
original, till SvRAF:S registratur, adress enligt nedan.

Efter att inbetalning sker kommer ägarbeviset att skickas ut till ny ägare, vilket
görs ungefär en gång var 14:e dag, så normal handläggningstid är mellan 1-3
veckor innan ägarbeviset kommer hästägaren tillhanda, beroende på var i cykeln
begäran av ägaruppgifter inkommer.

Inga ägarändringar kommer att ske innan avgiften är betald.

Registrering av ägarbyte i samband med omregistrering från hingst till valack
Observera att om hästen ska registreras om från hingst till valack i samband med
ägarbyte, måste hästpasset skickas med. Det kommer efter att ändringen skett att
skickas tillbaka med rekommenderat brev, vilket kostar 100 kr i porto.
Kostnad för ägarbyte samt omregistrering till valack är således 300 kr, vilket
måste förskottsbetalas på samma sätt som i ovanstående text.

Har ni frågor om detta är ni välkomna att höra av er till Svenska
Russavelsföreningens registratur, antingen via e-post eller per telefon enligt
uppgifter nedan. Telefontid mellan 8.00-10.00 vardagar.

SVENSKA RUSSAVELSFÖRENINGEN
Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA
telefon 08-591 434 03, registrator@gotlandsruss.se

Ej utlösta ägarbevis

Det är många ägarbevis som kommer tillbaka pga att de inte blir uthämtade i tid. Väntar ni på ett ägarbevis som inte kommit tillbaka kan ni se efter på Blå Basen om det kommit tillbaka till föreningen. Sök fram er häst på www.blabasen.se Om det ligger en text” Ägarbevis ej utlöst” i en röd ruta har det kommit tillbaka och måste rekvireras åter. Hör av er till registrator@gotlandsruss.se för att få det sänt igen.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert