Ändring av visningsdag för Ardenner på Grevagården

Det är glädjande nog ett rekordstort antal hingstar anmälda till vårens avelsvärdering på Grevagården.

Andelen hingstar som ska visas under lördagen är dock alltför stor för att hinna med under en och samma dag, varför de arrangerande föreningarna tagit ett gemensamt beslut att samtliga ardennerhingstar, oavsett ålder, ska visas under söndagen och de nordsvenska hingstar som är anmälda till sundhetskontroll flyttas till lördag. 

Enligt uppdrag 

Liselotte Erixon
Svenska Russavelsföreningens kansli
Åslunda 202
195 92 MÄRSTA
Tel 08-59143403, vardagar 08.00-11.00

Inbjudan till Branschdag

BRANSCHDAG PÅ AXEVALLATRAVET 21 mars
Hållbar hästhållning i framtidens hästverksamheter
Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) välkomnar till en
branschdag på Axevallatravet för alla verksamma i hästnäringen, såväl företagare som studenter,
förbundsrepresentanter, utbildare och forskare.

Dödande av originalhandling

Hästpass på C.M Bellman 30-07-0948 har förkommit. Ägarna har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 10 mars 2023.

Förärvningspris 2023

Svenska Russavelsföreningens Förärvningspris 2023 har tilldelats:

Stoet Artina 4198 med 46 poäng.
Ägare Rungegårds Stuteri, Fogdagården.

Andraplacerad Juliana 3871. Ägare Börje Johansson, Klintehamn.

Vi vill härmed gratulera vinnaren som härmed inbjudes att mottaga priset vid Svenska
Russavelsföreningens årsmöte i Roma den 23 april 2023.

Enligt uppdrag

Odensala 2023-01-18
Liselotte Erixon

Facebook User Timeline

Close
personal training cert