Enkät från Hästnäringens Yrkesnämnd om hästverksamheter

Hästnäringens Yrkesnämnd genomför en undersökning kring kompetensbehovet hos arbetsgivare i hästnäringen. Bakgrunden är bland annat pågående utredningar inom gymnasieskolan där näringen förväntas inkomma med synpunkter på framtida utbildning.

Vi är medvetna om att de senaste månadernas utveckling kan ha förändrat förutsättningarna för din verksamhet och kompetensbehovet. Utgå från din nuvarande situation.

Enkäten är anonym och inga uppgifter kommer att kopplas till en specifik verksamhet om man inte själv skriver in dessa uppgifter.

Vi önskar svar på enkäten senast den 30 november.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Sara Westholm
Kanslichef, Hästnäringens Yrkesnämnd

 

Länk till enkäten

 

10-, 15- och 20-fölsdiplom 2020

Föreningens 10-fölsdiplom till lägst A-premierade ston har 2020 tilldelats:

Artina 4198 (ELIT), äg. Rungegårds Stuteri, Tingsryd

Bridget 4399 (A), äg. Hushållningssällskapet Gotland, Romakloster (Lojsta)

Cloetta 4511 (Super-ELIT), äg. Therese Bjurman, Djurås

Dans 3511 (ELIT), äg. Mimmi Appelqvist, Mormors Stuteri, Tollarp

Eld 4548 (A), äg. Annika Melin, Stånga

Enets Molly 5004 (ELIT), äg. Karl-Erik Johansson, Kvänum

Gummy 4638 (ELIT), äg. Malin Luckman, Mormors Stuteri, Tyringe

Liljekonvalj 4124 (ELIT), äg. Eva Hjälm, Östhammar

Pepsi 4060 (ELIT), äg. Desireé Pettersson, Motala

Plask 5296 (A), äg. Tobias Mattsson, Visby (Lojsta)

Regitze Ernst 4180 (Super-ELIT), äg. Stuteri Ernst, Klippan

Ripadals Fanny 3861 (ELIT), äg. Malin Luckman, Mormors Stuteri, Tyringe

 

15-fölsdiplom:

Artina 4198 (ELIT), äg. Rungegårds Stuteri, Tingsryd

Bridget 4399 (A), äg. Hushållningssällskapet Gotland, Romakloster (Lojsta)

Dessan 3426 (ELIT), äg. familjen Luckman, Linderöd

Gumantika 4216 (ELIT), äg. Malin Luckman, Mormors Stuteri, Tyringe

Liljekonvalj 4124 (ELIT), äg. Eva Hjälm, Östhammar

 

20-fölsdiplom:

inga ansökningar

Facebook User Timeline

Close
personal training cert