Nya handlingar till årsmötet

Fler årsmöteshandlingar nedan

Kallelse till årsmöte i Svenska Russavelsföreningen 2024

Med anledning av tidigare kallat årsmöte ställdes in, kallas härmed till nytt ordinarie årsmöte 2024.

Tid och plats: Söndagen den 16 juni 2024 kl 13.00 i Sjöfartsföreningen i Oskarshamns lokaler, Norra Strandgatan 12, 573 32 Oskarshamn.

Lunch till självkostnadspris finns från kl 11.30, observera att denna måste förbeställas.

Årsmötet startar kl 13.00 med sedvanliga mötesärenden.

Efter årsmötet bjuder Svenska Russavelsföreningen på fika.

Anmälan för dem som önskar att köpa lunch, eller vill ta del av fika efteråt, sker till sekreterare@gotlandsruss.se, senast den 7 juni.

Eventuella motioner ska vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda senast den 26 maj 2024. Dessa skickas med fördel digitalt till sekreterare@gotlandsruss.se, alt via post till Svenska Russavelsföreningen, c/o Liselotte Erixon, Fullösa, Krokstorp 1, 53396 Götene.

Mycket välkomna!

Facebook User Timeline

Close
personal training cert