välkommen

Välkommen till Svenska Russavelsföreningen

Föreningens ändamål är att främja tillvaratagandet av russet med sikte på dess egenart, att stödja de personer och sammanslutningar som arbetar för russet enligt föreningens syften, att sprida upplysning om rasen. Detta innebär bl a att föreningen aktivt ska stödja premiering och stamboksföring av russ, att vara moderförening för rasen gotlandsruss att upprätthålla kontakt och samarbeta med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom Sverige

Införande av temperamentsbetyg vid avelsvärdering av hingstar from 2017

Svenska Russavelsföreningens styrelse har efter diskussioner vid höstens avelsvärderingsträff med styrelse och avelsvärderingsnämnd beslutat att from 2017 införa temperamentsbetyg för de hingstar som visas vid avelsvärdering.

Detta regleras i ”Hingstreglemente 2017”:

24.11     Hälsotillstånd

Bedömning av hälsotillståndet ska omfatta:

  • allmän sundhet
  • hållbarhet i förhållande till ålder och användningsområde
  • frihet från ärftliga defekter
  • ett temperamentsbetyg i skala 1-10
  • 5 p eller under är underkänt temperament
  • 6-10 p är godkänt temperament
  • 8 p är normalt temperament för sin ålder
  • 10 p är exemplariskt temperament

För att kunna tilldelas G, GII eller GI måste hingst ha tilldelats temperamentsbetyg 6 eller högre.

Temperamentet tilldelas av veterinären vid veterinärstationen i samband med hälsotillstånd.

Enligt uppdrag

Odensala 2017-01-01

Liselotte Erixon

Sekreterare

Bidragsansökningar 2016

Svenska Russavelsföreningen beviljats bidrag från Jordbruksverkets Landsbygdsutvecklingsenhet sökt bidrag för två projekt under 2016.

Föreningen är beviljat bidrag om totalt 135000 kr för projekt Avelsvärderingsträff samt informationsskrift Gotlandsrusset, vilket innefattar tryckning och distribution av tidningen Gotlandsrusset samt den träff som styrelsen hade med delar av avelsvärderingsnämnden i Alvesta i oktober 2016.

Svenska Russavelsföreningens styrelse

Genom Liselotte Erixon, sekreterare

Facebook User Timeline

Close
personal training cert