Föreläsning statistik 26 november

Att visa fram och få en bedömning på våra hästar är av yttersta vikt för den samlade statistiken, historiken och för framtidens avelsarbete. Varför är statistiken viktig och vad säger den oss?  

Välkomna att delta i digital föreläsning via Teams söndagen den 26/11 kl. 18.00- ca 19.30

Svenska Hästavelsförbundets Lennart Gustavsson guidar oss i statistiken runt årets sommarpremieringar. Hur många hästar visades på sommarpremiering i år? Vilken ålderskategori har flest visade hästar? Lennart kommer att berätta om de olika platserna, länskommittéernas arbete, antal visade hästar per åldersindelning och ras samt diskutera kring hur vi ökar antalet visade hästar på sommarpremiering. Ta chansen att lära dig mer och komma med dina förslag, frågor och delta i diskussionerna. Varmt välkomna!

Skicka gärna in frågor innan till petra@svehast.se 

Anmälan sker via denna länk: https://svehast.se/anmalan-forelasning/ senast 24/11 kl 9:00

Facebook User Timeline

Close
personal training cert