Pernilla Jobs 3/1 1966-17/10 2023

Svenska Russavelsföreningen har att informera om att Pernilla Jobs, Leksand har avlidit efter att ha drabbats av cancer. Pernilla har varit en högt uppskattad russvän och funktionär i föreningen, där hon med stor entusiasm, noggrannhet och hängivenhet, varit såväl förening som den enskilda hästägaren till stor nytta.

Svenska Russavelsföreningen sänder sina varmaste hälsningar till familj, släkt och vänner i denna svåra stund, och kommer att vara Pernilla evigt tacksam för det enastående arbete hon utfört, men också sakna hennes skarpa intellekt och kloka inspel gällande föreningens verksamhet.

Pernilla och Micky 544 vid avelsvärderingen 2014. Micky ägde Pernilla ihop med familjen Cannersten fram till 2020.

De arbetsuppgifter Pernilla innehaft inom föreningen kommer även fortsatt att skötas inom registraturen, dock har det inneburit en viss fördröjning av årets stamboksarbete, vilket vi hoppas alla har överseende med.

Enligt uppdrag
Liselotte Erixon
Svenska Russavelsföreningens kansli

Facebook User Timeline

Close
personal training cert