Dödande av orginalhandling

Hästpass tillhörande Gimili 30-05-0110 har förkommit. Ägare ansöker om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 27 november 2019.

Dödande av orginalhandling

Hästpass tillhörande Denize 30120083 har förkommit. Ägare ansöker om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 26 oktober 2019.

Dödande av originalhandling

Betäckningsrapport har L 23252 från 2015, mellan Stuves Monopol 546 och Lau 5828, samt
L 29623 från 2018 mellan Skärmnäs Pigall 504 och Mistra Mi 5722 har förkommit. Ägare
ansöker om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas på kopia av ovanstående original om inte skriftlig protest
därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202
195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 25 augusti 2019

Dödande av orginalhandling

Hästpass för Arvak 30-05-0084 har förkommit. Sofia Flink, Tärnsjö ansöker om att döda
originalhandling.
Duplikat kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 27 mars 2019.

Dödande av orginalhandling

Betäckningsrapport L 25715 där hingsten Union KL 721 betäckt stoet Embla 5231, har förkommit. Ägare tiull avkomman, Louise Olsson, Krika 2230, 264 92 Klippan ansöker om att döda originalhandling.

Hästpass kommer att utfärdas på kopia av betäckningsrapport om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 14 december 2018.

Dödande av orginalhandling

Hästpass tillhörande Torpets Azta 5150 har förkommit. Ägare Sanna Bergman, Marbäck 206, 740 47 HARBO ansöker om att döda originalhandling. Hästpass tillhörande Lojstas Farin 30-95-5468 har förkommit, ägaren ansöker om att döda originalhandling.

Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 6 oktober 2018.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert