välkommen

Välkommen till Svenska Russavelsföreningen

Föreningens ändamål är att främja tillvaratagandet av russet med sikte på dess egenart, att stödja de personer och sammanslutningar som arbetar för russet enligt föreningens syften, att sprida upplysning om rasen. Detta innebär bl a att föreningen aktivt ska stödja premiering och stamboksföring av russ, att vara moderförening för rasen gotlandsruss att upprätthålla kontakt och samarbeta med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom Sverige

Ansökta stuterinamn

Svenska Ponnyavelsförbundet annonserar:

ANSÖKTA STUTERINAMN
Furudals, shetl., Marina Ginman, Vassmolösa
Valkyrias, welsh av cobtyp, Pernilla Sundberg, Harmånger
Golden Pony, Golden Pearl, Golden Dream, welsh c, Sarah Petersen, Burträsk
Midåker, Midåkers, shetl., Linda Midåker, Sankt Anna
Stenstu (prefix), SG (suffix), russ, shetl., Cecilia Farinder, Romakloster
Ansökan om medinnehavare
Sturevallen, New Forest, Joakim Gullberg, Visseltofta (Sune Sturesson & Ingela Gullberg)
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf01@outlook.com, tillhanda senast 13 oktober 2021

ANSÖKTA STUTERINAMN
Tomtebogårds, shetl., dartmoor, Cajsa Björke Liiten, Gnarp
Brännfallets, shetl., Sandra Karttunen Holmstedt, Österfärnebo
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf01@outlook.com, tillhanda senast 30 oktober 2021

ANSÖKTA STUTERINAMN
Noijsa, russ, shetl., Jenny & Elin Johansson, Tavelsjö
Drömgårdens, shetl., Catarina Kaufmann, Nyköping
Engli, Engil´s, shetl., Inga-Lill Engdahl, Vetlanda
Älbys, Älby Gårds, shetl., Sofie Andersson, Björklinge
Pilgrim (suffix), shetl., Annelie Melin, Brunflo
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf01@outlook.com, tillhanda senast 11 november 2021

Nya regler för hästpass och registrering av hästar

Den 21 april trädde EU:s nya djurhälsoförordning i kraft i alla EU-länder. De nya reglerna innebär bland annat att den person som är ansvarig för en plats med hästar, en anläggning, ska registrera den senast den 1 oktober.
Du ska också registrera de hästindivider som du planerar att ha på anläggningen i 30 dagar eller mer. Alla hästar i EU ska vara id-märkta och ha ett hästpass.

Läs mer om reglerna och hur du gör om du har problem att registrera ditt russ på anläggning

Registrering-hästanläggningar- Informationblad från Jordbruksverket

Regler och mer tips för russ

Dödande av orginalhandling

Hästpass tillhörande Lilleman 30-98-6516 har förkommit. Ägaren har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 2 november 2021.

Dödande av originalhandling

Hästpass tillhörande Sötis Sixten 30170118 och Do it Douglas 30007346 har förkommit.
Ägarna har ansökt om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 14 oktober 2021.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert