välkommen

Välkommen till Svenska Russavelsföreningen

Föreningens ändamål är att främja tillvaratagandet av russet med sikte på dess egenart, att stödja de personer och sammanslutningar som arbetar för russet enligt föreningens syften, att sprida upplysning om rasen. Detta innebär bl a att föreningen aktivt ska stödja premiering och stamboksföring av russ, att vara moderförening för rasen gotlandsruss att upprätthålla kontakt och samarbeta med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom Sverige

Sålda hingstar

Brag KL 818 såld 29 nov 2023
Elin Gunnarsson och Joakim Eriksson
Lunden 1
511 94 Älekulla (Västra Götalands län, O)
076-3292092, 072-2519833

Bolton KL 809 såld 1 dec 2023 till
Hanna Rosander
Valingeby 15
432 92 Varberg (Hallands län, N)
070-1446202

Propositon till Grevagården

Avelsvärdering år 2024 för ardenner, nordsvensk brukshäst och gotlandsruss på
Grevagården, Skövde

Grevagården, Skövde 22 mars 3-åriga gotlandsruss & 3-åriga ardennerhingstar
Grevagården, Skövde 23 mars 4-åriga och äldre hingstar, alla raser, samt ev bruksprov för 3-åriga nordsvenska hingstar
Grevagården, Skövde 24 mars 3-åriga nordsvenska hingstar samt sundhetskontroll för ardenner & nordsvensk
Ev bruksprov för 3-åriga gotlandsruss och ardennerhingstar genomförs under fredagen.
Ev bruksprov för 3-åriga nordsvenska hingstar genomförs under lördag eftermiddag.
Ev bruksprov för äldre hingstar genomförs på lördagen.
Bruksprov, frivilligt körprov samt delprov inom unghingstutbildningsprojektet måste anmälas, se
klassindelning nedan.
Observera att med bruksprov menas det prov som är reglerat i hingstreglementet.

Anmälan till avelsvärderingen skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt
betalning vara Svenska Russavelsföreningens plusgiro 38 52 78-7 tillhanda senast den 1 februari OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Sålda hingstar

Aktiv KL 793, såld till
Lena Adolfsson
Ängåsen, Spånga 643
719 91 Vintrosa
070-979 68 40

Allgunnens Intimo 704, såld till
Gerthy Dahlbom Jonsson
Bunge Hägur 120
624 64 Fårösund
073-588 21 32

Befäl KL 813, såld till
Helene Lagerström
Holmåkravägen 37
519 94 Björketorp
070-496 15 90

Piccaso 727, såld till
Elinore Kåks
Blecker Bygatu 7
795 92 Rättvik
072-736 97 49

Ulster KL 722 såd till
Rose-Marie Thorén Lilja
Sten Ycke 1
590 53 Ulrika
070-247 35 17

Proposition till avelsvärdering Gotland 3 mars 2024

Proposition till avelsvärdering söndag den 3 mars 2024 vid Suderbys gård, Gotland

Visningsberättigade raser:
Gotlandsruss

American curly
Amerikansk miniatyr
Ardenner (endast hingstar sedan tidigare godkända enligt rasvisa krav)
Clydesdale
Dartmooor
Exmoor
Fellponny
Haflinger
Irish cob
Kaspisk häst
Kigermustang
Konik polski
Nordsvensk brukshäst
Rysk basjkir
Shagya-arab
Shire
Det kan komma att kompletteras med andra raser om avelsorganisationerna så önskar.

Anmälan skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning
vara Svenska Russavelsföreningen tillhanda på plusgiro 693481-4 eller bg 5699-0500 senast
den 21 januari 2024 för att anmälan ska klassas som giltig.
OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Föreläsning statistik 26 november

Att visa fram och få en bedömning på våra hästar är av yttersta vikt för den samlade statistiken, historiken och för framtidens avelsarbete. Varför är statistiken viktig och vad säger den oss?  

Välkomna att delta i digital föreläsning via Teams söndagen den 26/11 kl. 18.00- ca 19.30

Svenska Hästavelsförbundets Lennart Gustavsson guidar oss i statistiken runt årets sommarpremieringar. Hur många hästar visades på sommarpremiering i år? Vilken ålderskategori har flest visade hästar? Lennart kommer att berätta om de olika platserna, länskommittéernas arbete, antal visade hästar per åldersindelning och ras samt diskutera kring hur vi ökar antalet visade hästar på sommarpremiering. Ta chansen att lära dig mer och komma med dina förslag, frågor och delta i diskussionerna. Varmt välkomna!

Skicka gärna in frågor innan till petra@svehast.se 

Anmälan sker via denna länk: https://svehast.se/anmalan-forelasning/ senast 24/11 kl 9:00

Pernilla Jobs 3/1 1966-17/10 2023

Svenska Russavelsföreningen har att informera om att Pernilla Jobs, Leksand har avlidit efter att ha drabbats av cancer. Pernilla har varit en högt uppskattad russvän och funktionär i föreningen, där hon med stor entusiasm, noggrannhet och hängivenhet, varit såväl förening som den enskilda hästägaren till stor nytta.

Svenska Russavelsföreningen sänder sina varmaste hälsningar till familj, släkt och vänner i denna svåra stund, och kommer att vara Pernilla evigt tacksam för det enastående arbete hon utfört, men också sakna hennes skarpa intellekt och kloka inspel gällande föreningens verksamhet.

Pernilla och Micky 544 vid avelsvärderingen 2014. Micky ägde Pernilla ihop med familjen Cannersten fram till 2020.

De arbetsuppgifter Pernilla innehaft inom föreningen kommer även fortsatt att skötas inom registraturen, dock har det inneburit en viss fördröjning av årets stamboksarbete, vilket vi hoppas alla har överseende med.

Enligt uppdrag
Liselotte Erixon
Svenska Russavelsföreningens kansli

Facebook User Timeline

Close
personal training cert