välkommen

Välkommen till Svenska Russavelsföreningen

Föreningens ändamål är att främja tillvaratagandet av russet med sikte på dess egenart, att stödja de personer och sammanslutningar som arbetar för russet enligt föreningens syften, att sprida upplysning om rasen. Detta innebär bl a att föreningen aktivt ska stödja premiering och stamboksföring av russ, att vara moderförening för rasen gotlandsruss att upprätthålla kontakt och samarbeta med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom Sverige

Nya regler för hästpass och registrering av hästar

Den 21 april trädde EU:s nya djurhälsoförordning i kraft i alla EU-länder. De nya reglerna innebär bland annat att den person som är ansvarig för en plats med hästar, en anläggning, ska registrera den senast den 1 oktober.
Du ska också registrera de hästindivider som du planerar att ha på anläggningen i 30 dagar eller mer. Alla hästar i EU ska vara id-märkta och ha ett hästpass.

Läs mer om reglerna och hur du gör om du har problem att registrera ditt russ på anläggning

Registrering-hästanläggningar- Informationblad från Jordbruksverket

Regler och mer tips för russ

Dödande av originalhandling

Hästpass tillhörande Sötis Sixten 30170118 och Do it Douglas 30007346 har förkommit.
Ägarna har ansökt om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 14 oktober 2021.

Ansökta stuterinamn

Svenska Ponnyavelsförbundet annonserar:

ANSÖKTA STUTERINAMN
Vildgläntans, Shetland Dreams (SD som suffix), shetl., My Silwer, Ljustorp
Whizz Kid, con., Lena Alvlilja, Skurup
Wondergrove, Powwer, Underland, Jannica Krafft, Getinge
UNI`C, Uni´c, UNIC, unic, sv.rp, Jennie Sandman, Vissefjärda
Söderstjerna, Söderstjernas, shetl., Angelica Gillstedt, Kil
Bjällegårdens, nf, Alexandra Oddson, Hjärnarp
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf01@outlook.com, tillhanda senast 23 september 2021

ANSÖKTA STUTERINAMN
Furudals, shetl., Marina Ginman, Vassmolösa
Valkyrias, welsh av cobtyp, Pernilla Sundberg, Harmånger
Golden Pony, Golden Pearl, Golden Dream, welsh c, Sarah Petersen, Burträsk
Midåker, Midåkers, shetl., Linda Midåker, Sankt Anna
Stenstu (prefix), SG (suffix), russ, shetl., Cecilia Farinder, Romakloster
Ansökan om medinnehavare
Sturevallen, New Forest, Joakim Gullberg, Visseltofta (Sune Sturesson & Ingela Gullberg)
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf01@outlook.com, tillhanda senast 13 oktober 2021

Uppdateringar på hemsidan

Vanliga frågor om Hästpass och Ägarförändringar
Här kan du läsa om allt som rör registrering, pass, ägarskiften och andra ändringar, se röda rutan i högerspalten

Diplomston
Nu har årets nya diplomston börjat komma in, se listan här

Fölbidrag
Här är senaste utbetalningen, Info fölbidrag 2020 del I
Se alla utbetalningar här

Unghingst
Proposition för rådgivande unghingstbedömning 2021
Proposition unghingstar 21 (1)

Facebook User Timeline

Close
personal training cert