välkommen

Välkommen till Svenska Russavelsföreningen

Föreningens ändamål är att främja tillvaratagandet av russet med sikte på dess egenart, att stödja de personer och sammanslutningar som arbetar för russet enligt föreningens syften, att sprida upplysning om rasen. Detta innebär bl a att föreningen aktivt ska stödja premiering och stamboksföring av russ, att vara moderförening för rasen gotlandsruss att upprätthålla kontakt och samarbeta med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom Sverige

Treårstest och kvalitetsbedömningar 2020

Flera gotlandsruss utmärkte sig under treårstest och kvalitetsbedömningar 2020

Biscotti 756 från 3-årstestet vid Suderbys Gård 6 juni 2020 Foto Pia Andersson

Under perioden juni-september har treårstest och kvalitetsbedömningar för ponnyer arrangerats på
sex platser runt om i Sverige Gotland (SWB Gotland), Edsbro (Roslagens ponnyavelsförening), Åstorp
(Nordvästra Skånes Hästvänner), Grevagården/Skövde (Skaraborgs Ponnyavel), Rockneby (Sydöstra
Sveriges ponnyförening) och Bollerup (Österlens Hästvänner). Årets ungponnychampionat som
vanligtvis arrangeras i Vetlanda av Svenska Ponnyavelsförbundet är inställda till följd av covid-19 men
flera russ har utmärkt sig under årets bedömningar.

Totalt har 83 ponnyer deltagit vid treårstest runt om i landet, av dessa var åtta stycken gotlandsruss.

Sex utmärkelser delades ut till fyra gotlandsruss. Biscotti 756 och Kämpe-Åskar fick båda dubbla
utmärkelser. Russhingsten Biscotti 756 är årets tredje högst bedömda ponny i hoppning (högst
bedömd i kategori A-C). Russtona Peanut och Marilines Jazza tog hem varsin utmärkelse, Peanut i
hoppning och Marilines Jazza i gångarter.

Gotlandsruss med utmärkelse i hoppning vid treårstest:
Biscotti 756, hingst, f-17, e. Arn de Gothia u. Glorias Elfwa ue. Patron, uppf. Sophia Wolmhed, ägare
Marita Havdell. 9,8,8,9,9,9=52p.
Kämpe -Åskar, valack, f-17, e. Theodor u. Kämpe-Lisa ue. Tomtebos Enoc, uppf./ägare Fam.
Stockmark. 9,8,7,8,8,8 =48p.
Peanut, sto, f-17, e. Allgunnens Diesel u. Pandorah ue. Allgunnens Amiral, uppf. syskonen
Gudmunsson ägare Annica Gudmunsson. 8,7,8,8,8,8=47p.

Gotlandsruss med utmärkelse i gångarter vid treårstest:
Marilines Jazza, sto, f-17, e. Helix från Puser u. Rapsodi ue. Nestor uppf. Louise Sjölund och Stuteri
Mariline – Levide gård, ägare Stuteri Mariline och Levide gård. 9,9,8,7,8,8 = 49p.
Biscotti 756, hingst, f-17, e. Arn de Gothia u. Glorias Elfwa ue. Patron, uppf. Sophia Wolmhed, ägare
Marita Havdell. 9,8,8,7,8,9 = 49p.
Kämpe -Åskar, valack, f-17, e. Theodor u. Kämpe-Lisa ue. Tomtebos Enoc, uppf./ägare Fam.
Stockmark. 9,8,7,8,9,8 = 49p.

Övriga russ som deltagit vid treårstest under 2020 (resultat presenteras inte):
MicMac, Marietta, Sötis Sixten och Vickan.

Under 2020 deltog 32 ponnyer vid kvalitetsbedömning, av dessa utgjorde sex stycken gotlandsruss.
Utmärkelse i gångarter delades ut till Rubel, Havstorps Akvileja och Xe KL. Rubel är den i gångarter
högst bedömda b-ponnyn vid årets kvalitetsbedömningar.
Gotlandsruss med utmärkelse i gångarter vid kvalitetsbedömning:

Rubel, valack, f-16, e. Nebraska KL u. Menuette ue. Opidus, uppf. Mats Gustavsson, ägare Tuva
Vamborg. 8,8,7,9 = 8,19p.
Havstorps Akvileja, sto, f-16, e. Fanér u. Havstorps Akacia ue. Malton, uppf./ägare Robert Nyström.
7,8,7,8 = 7,69p.
Xe KL, valack, f-16, e. Fanér u. Rimma KL ue. Stans, uppf. L & K Larsson, ägare Tuva Vamborg. 7,7,8,8
= 7,69p.

Övriga russ som deltagit vid kvalitetsbedömning under 2020 (resultat presenteras inte):
Skummes Tessla, Sir Alex och Vittras Diva.

Dödande av orginalhandling

Hästpass tillhörande Kenai 30-03-0056, Facil 30-00-7204 samt betäckningsrapport L 18340
mellan Njord 612 och Nianna 5728 har förkommit. Ägare till dessa ansöker om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 14 oktober 2020.

Dödande av orginalhandling

Hästpass tillhörande Meralda 30-07-1419 har förkommit. Ägare ansöker om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 11 oktober 2020.

Unghingstrådgivning 2020

Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen, Föreningen Nordsvenska Hästen och Svenska
Russavelsföreningen inbjuder till rådgivande unghingstbedömning

Platser:
17/10 Nässjö Kurt Larsson (ext) & Tobias Sandahl (körning)
18/10 Askersund Kurt Larsson (ext) & Tobias Sandahl (körning)
24/10 Vinslöv Kurt Larsson (ext) & Tobias Sandahl (körning)
25/10 Sätila Kurt Larsson (ext) & Tobias Sandahl (körning)

Sista anmälningsdag är 15 september.

Proposition för rådgivande unghingstbedömning

Facebook User Timeline

Close
personal training cert