Ansökta stuterinamn

SWLS – Lou Wingsand, Lammhult – welsh
Tn’T, TNT – Olof Törnblom, Strängnäs – connemara, sv ridponny
Emidahl – Emilina Hagdahl, Enköping – exmoor
Protest mot ovanstående ska vara kansliet tillhanda senast 30 juni 2024.

Meddela dessutom om någon av de sökande inte är medlem i er rasförening senast sista dag för protester.

Svenska Ponnyavelsförbundet, spaf01@outlook.com

Facebook User Timeline

Close
personal training cert