Riksruss 2019

Allgunnens Hard 693 Best in Show
Wallander 713 reserv Bis

Riksruss 2019 Fogdagården Tingsryd.

Best in Show blev Allgunnens Hard 693 med 99889= 43 poäng äg o uppf Allgunnens ponnystuteri Christer Johansson Långasjö och Reserv best in show blev Wallander 713 äg Kristina Ahlström Ryd uppf Annika Melin Stånga med raden 910888= 43 poäng.
Allgunnens Hard 693 är russets representant till Årets Ponny Vetlanda 21/9.
Vi önskar Lycka Till.

Sålda hingstar

Arn de Gothia 640, såld augusti 2019 till:
Joanna Henriksen
Vegby Ekgården 1
342 62 MOHEDA (Kronobergs län, G)
telefon 076-321 35 20

Fiorino 724, såld 2019-08-09 till:
Joanna Henriksen
Vegby Ekgården 1
342 62 MOHEDA (Kronobergs län, G)
telefon 076-321 35 20

Till-Given 643, såld 2019-08-09 till:
Henrik Almqvist
Lekstale 225
451 97 UDDEVALLA (Västra Götalands län, O)
telefon 070-799 75 98

Yngve Frej 738, såld 2019-08-09 till:
Malin Johansson
Vändelstorp 8
563 91 GRÄNNA (Jönköpings län, F)
telefon 073-354 65 35

Dödande av originalhandling

Betäckningsrapport har L 23252 från 2015, mellan Stuves Monopol 546 och Lau 5828, samt
L 29623 från 2018 mellan Skärmnäs Pigall 504 och Mistra Mi 5722 har förkommit. Ägare
ansöker om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas på kopia av ovanstående original om inte skriftlig protest
därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202
195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 25 augusti 2019

Ny rutin vid ägarbyte

Ny rutin för ägarbyte from 2019-08-01
För att göra det billigare för hästägarna samt komma från problemet med ej
utlösta ägarbevis kommer betalningsrutinen gällande ägarändringar ändras from
2019-08-01.

För att ägarbyte ska ske, måste ägarbytesavgiften förskottsbetalas.
Avgiften är på 200:- samt 10 kr för porto, dvs 210:- per häst och det ska
förskottsbetalas till Svenska Russavelsföreningens plusgirokonto 69 34 81-4.

Inbetalningen måste följas med hästens namn enligt hästpasset, så vi vet till
vilken häst inbetalningen hör.

Skicka också den ägarbytes- eller ägarbevisblankett som hör till passet, i
original, till SvRAF:S registratur, adress enligt nedan.

Efter att inbetalning sker kommer ägarbeviset att skickas ut till ny ägare, vilket
görs ungefär en gång var 14:e dag, så normal handläggningstid är mellan 1-3
veckor innan ägarbeviset kommer hästägaren tillhanda, beroende på var i cykeln
begäran av ägaruppgifter inkommer.

Inga ägarändringar kommer att ske innan avgiften är betald.

Registrering av ägarbyte i samband med omregistrering från hingst till valack
Observera att om hästen ska registreras om från hingst till valack i samband med
ägarbyte, måste hästpasset skickas med. Det kommer efter att ändringen skett att
skickas tillbaka med rekommenderat brev, vilket kostar 100 kr i porto.
Kostnad för ägarbyte samt omregistrering till valack är således 300 kr, vilket
måste förskottsbetalas på samma sätt som i ovanstående text.

Har ni frågor om detta är ni välkomna att höra av er till Svenska
Russavelsföreningens registratur, antingen via e-post eller per telefon enligt
uppgifter nedan. Telefontid mellan 8.00-10.00 vardagar.

SVENSKA RUSSAVELSFÖRENINGEN
Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA
telefon 08-591 434 03, registrator@gotlandsruss.se

Facebook User Timeline

Close
personal training cert