Tag chansen! Stambokslotteri!

STAMBOKS LOTTERI

SvRAF har erhållit en komplett utgåva av stamböcker . Band I – XI  är skänkta av Jan Claeson från Fridhems Stuteri , och band XII-XIX är skänkta av Gotlands Läns Hushållningssällskap. Enligt önskemål skall ett lotteri anordnas och intäkterna skall skänkas till ” Bevarande av Lojsta Hed ”.

SvRAF upprätter härmed ett ”amerikanskt” lotteri med ca 300 lotter , där medlemmarna och övriga intresserade kan köpa en lott för 20 kr . Försäljningen pågår fram till i början av Mars och dragningen sker vid avelsvärderingen på Grevagården .

1 Pris : Stamböcker I – XIX + band XX (som är under tryck)

2-3 pris : Stambok XX

4-8 pris : Kurt Graafs bok ” Det Gotländska Russets Historia”

9:e pris : Birgitta Elmlunds bok ”Russ” första utgåvan från 1984

För att köpa lotter skickar ni ett mail till :  marianne.thomsson@live.se , där ni skriver Namn , Adress och telefonnummer , samt hur många lotter ni vill ha ! Betalningen görs till SvRAFs bankgiro 5699-0500 .Märk betalningen med ”Lotteri” .

Ta nu chansen att vinna en utmärkt förteckning över våra fina Gotlandsruss ! Lycka Till

Betäckningsredovisning

Den 30/9 ska årets betäckningsredovisning vara kansliet tillhanda.
Resultat av betäckningar 2016 samt årets betäckta ston ska redovisas per papper, även om ni använt er av webbsprångrulla.
Glöm inte bort att ni som har hingstar som haft licens men inte betäckt under året, måste redovisa nollrapport. Just nollrapporter går bra att maila till registrator@gotlandsruss.se
Redovisningen ska skickas till Svenska Russavelsföreningen, c/o Erixon, Lundby 322, 19592 Märsta och det går jättebra att redovisa innan 30/9 också!

Med vänlig hälsning 

Liselotte Erixon

Facebook User Timeline

Close
personal training cert