Var ute i tid med era hästpass!

Årets första russföl har blivit grundstambokfört och fått sitt hästpass.

Det är långt ifrån alla föl som fötts, men föreningen vill uppmana alla att vara ute i god tid med att skaffa pass, så det inte blir en stor ansamling i slutet av året.

För föl födda innan den 1/7 ska komplett ansökan vara inskickad senast den 31/12. För föl födda 1/7 eller senare, ska passansökan vara insänd senast då fölet blivit sex månader.

Tänk också på att passansökan ska vara komplett.

* Betäckningsrapport i original måste skickas med. Är det en digital rapport (serienummer W) är det blanketten ”Registreringsansökan” som ska biläggas, inget annat.

* Är du ägare till stoet i Blå Basen? Om inte, se till att göra ägarbyte innan eller i samband med passansökan, då det alltid är den som står som registrerad ägare som kommer att stå som uppfödare till fölet.

* Fodervärd? Ska du stå som uppfödare till föl vars mor ägs av någon annan, måste passansökan medföljas av uppfödarintyg där stoägaren intygar att denne avsäger sig uppfödarskapet. Observera att detta ska biläggas årligen. Blanketten finns att hämta på www.gotlandsruss.se, annars går det utmärkt att skriva på vanligt papper, alt skicka e-post, men det ska göras i samband med passansökan.

Har ni frågor är ni välkomna att skicka dem till registrator@gotlandsruss.se

Lycka till med era föl!

Liselotte Erixon

Registrator

Facebook User Timeline

Close
personal training cert