Trygghetsarbete i förening

Ett högaktuellt ämne inom föreningsliv och hästsverige är trygghet – hur kan vi arbeta främjande och förebyggande för att skapa trygga miljöer inom våra verksamheter och föreningar? Vad är trygghetsarbete och hur arbetar andra med detta? Vi vill bjuda in och välkomna en styrelserepresentant och en ungdomsansvarig från våra medlemsföreningar att delta i en digital föreläsning om ”Trygghetsarbete i förening” med Ulrika Backan onsdag 15 maj kl 18.00-19.00.

Föreläsningen sker tillsammans med BRUNTE och deras styrelse, Svenska Hästavelsförbundets kanslipersonal, styrelsemedlemmar och ungdomsråd kommer att delta.

Ulrika Backan är bland annat utbildningsledare på HNS utbildning Hästnäringens unga ledare, instruktör och lärare på Hippologprogrammet islandshäst på Wången och jobbar nu också halvtid som utbildningsledare på SIF. Ulrika kommer att berätta om Svenska Islandshästförbundets trygghets- och föreningsarbete inom SIF med erfarenheter, tips och reflektioner.

Anmäl via vår länk: https://svehast.se/anmalan-forelasning/ senast 13/5. Välkomna att delta i en lärorik och intressant föreläsning om trygghet, tillsammans med rutinerade Ulrika Backan, hoppas ni kan vara med!

Med vänliga hälsningar

Petra Alm

Svenska Hästavelsförbundet

Inbjudan ungdomar till SH:s årsstämma

Vi har i år beslutat att satsa extra resurser på att stötta ungdomsarbetet i våra medlemsföreningar. Vi vill lyfta, utbilda och inspirera till ett ökat ungt engagemang i varje förening.

Som en del i årets tema med ungt engagemang, så erbjuder vi våra medlemsföreningar att kostnadsfritt ta med en ungdom till SH’s årsstämma 25/5 (utöver ordinarie platser från respektive förening)

  • Svenska Hästavelsförbundets årsstämma 2024 kommer att äga rum lördag den 25 maj på Lumber & Karle, Kvänum, strax utanför Skara.
  • Är du under 26 år och vill följa med? Kontakta din förening, eller mejla oss vid frågor! Anmälan senast 10 maj!

Med förhoppning om att se många ungdomar på SH’s årsstämma: ungdomar och ungdomars engagemang är viktigt för nutida och framtida såväl styrelse-, förenings- och avelsarbete. Unga är avelns framtid!

Irene Gidmark, irene@svehast.se

Svenska Hästavelsförbundet

En bild som visar logotyp, Grafik, Teckensnitt, text

Automatiskt genererad beskrivning

Facebook User Timeline

Close
personal training cert