Förärvningspris 2024

Svenska Russavelsföreningens Förärvningspris som delas ut i samband med föreningens
årsmöte har tilldelats:
Stoet Juliana 3871 med 49 poäng.
Ägare Börje Johansson, Klintehamn
Inget pris för hingst kommer att utdelas 2024.
Vi vill härmed gratulera vinnaren och hälsar dig välkomen till Svenska Russavelsföreningens
årsmöte för att hämta priset.

Enligt uppdrag

Fullösa 2024-01-25
Liselotte Erixon

Facebook User Timeline

Close
personal training cert