Ny rutin vid ägarbyte

Ny rutin för ägarbyte from 2019-08-01
För att göra det billigare för hästägarna samt komma från problemet med ej
utlösta ägarbevis kommer betalningsrutinen gällande ägarändringar ändras from
2019-08-01.

För att ägarbyte ska ske, måste ägarbytesavgiften förskottsbetalas.
Avgiften är på 200:- samt 10 kr för porto, dvs 210:- per häst och det ska
förskottsbetalas till Svenska Russavelsföreningens plusgirokonto 69 34 81-4.

Inbetalningen måste följas med hästens namn enligt hästpasset, så vi vet till
vilken häst inbetalningen hör.

Skicka också den ägarbytes- eller ägarbevisblankett som hör till passet, i
original, till SvRAF:S registratur, adress enligt nedan.

Efter att inbetalning sker kommer ägarbeviset att skickas ut till ny ägare, vilket
görs ungefär en gång var 14:e dag, så normal handläggningstid är mellan 1-3
veckor innan ägarbeviset kommer hästägaren tillhanda, beroende på var i cykeln
begäran av ägaruppgifter inkommer.

Inga ägarändringar kommer att ske innan avgiften är betald.

Registrering av ägarbyte i samband med omregistrering från hingst till valack
Observera att om hästen ska registreras om från hingst till valack i samband med
ägarbyte, måste hästpasset skickas med. Det kommer efter att ändringen skett att
skickas tillbaka med rekommenderat brev, vilket kostar 100 kr i porto.
Kostnad för ägarbyte samt omregistrering till valack är således 300 kr, vilket
måste förskottsbetalas på samma sätt som i ovanstående text.

Har ni frågor om detta är ni välkomna att höra av er till Svenska
Russavelsföreningens registratur, antingen via e-post eller per telefon enligt
uppgifter nedan. Telefontid mellan 8.00-10.00 vardagar.

SVENSKA RUSSAVELSFÖRENINGEN
Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA
telefon 08-591 434 03, registrator@gotlandsruss.se

Jennie Larsson är ny utställningskoordinator

Respektive lokalförening ska kontakta Jennie innan de beslutar datum för att checka av att det funkar, 070-252 85 83, jennie.larsson1@gmail.com

Utställningskoordinator, ny roll i SvRAF

Bakgrund
Vid flera tillfällen har arrangemang hos lokalföreningar bokats och genomförts samma dag
eller samma helg, vilket gör att våra russägare inte kan åka på flera av våra arrangemang. Det
behövs bättre styrning och kommunikation kring vilka arrangemang som genomförs när.

Syfte
Koordinera och godkänna förslag på arrangemang hos lokalföreningar så dessa ej krockar
med andra arrangemang.

Rollbeskrivning

 • Kontaktperson i SvRAF för lokalavdelningar då det gäller utställningsfrågor och
  regelverk utställningar
 • Koordinera så att lokalföreningars arrangemang ej krockar i datum
 • Koordinera så att lokalföreningars arrangemang i möjligaste mån använder olika
  domare till våra utställningar under samma år (undvika att en och samma domare
  används på flera utställningar samma år)
 • Koordinera så att större andra arrangemang ej krockar med SvRAF/lokalföreningars
  arrangemang
 • Se till att godkända arrangemang läggs ut på SvRAF hemsida

Facebook User Timeline

Close
personal training cert