Stamböcker

STAMBOKSPAKET

Dagarna före jul kom ”Riksstambok för Russ” band XXI från tryckeriet.
Nu erbjuder vi den och de två stamböckerna innan den till ett riktigt bra paketpris.
Stambok XIX, XX och XXI 950 kr
Stambok XIX och XX 650 kr
Stambok XX och XXI 650 kr

Önskar ni komplettera med Kurt Graafs bok ”Det Gotländska Russets historia” kostar den 100 kr/st.
Önskar ni köpa stamböckerna separat kostar de:
Stambok XIX 425 kr
Stambok XX 325 kr
Stambok XXI: 325 kr

Fraktkostnad tillkommer enligt nedan vid betalning innan 31/12. Ny portokostnad gäller efter 1/1
2022.
1 st stambok: 66 kr
2-3 stamböcker, 1 stambok plus Graafbok: 99 kr
2-3 stamböcker plus Graafbok: 122 kr.

Stambok XIX innefattar hingstar 642-679, ston 5048-5522
Stambok XX innefattar hingstar 680-712, ston 5523-5828
Stambok XXI innefattar hingstar 713-755, ston 5829-6093

Uppdateringar på hemsidan

Vanliga frågor om Hästpass och Ägarförändringar
Här kan du läsa om allt som rör registrering, pass, ägarskiften och andra ändringar, se röda rutan i högerspalten

Diplomston
Nu har årets nya diplomston börjat komma in, se listan här

Fölbidrag
Här är senaste utbetalningen, Info fölbidrag 2020 del I
Se alla utbetalningar här

Unghingst
Proposition för rådgivande unghingstbedömning 2021
Proposition unghingstar 21 (1)

Facebook User Timeline

Close
personal training cert