Två nya hingstar på Gotland

Resultat från avelsvärdering i Othem 20190301

3-åriga hingstar:
Gordon, e Gulldis 635 u Juliana 3811 e Kanel 442, uppf Börje Johansson, Klintehamn (Lojsta
Hed) äg Gerty Dahlbom Jonsson, Bunge. 98888=41 p, temperament 9, 125-17,5. G tom 19,
plac 1

Foto: Liselotte Erixon

Wiklund e Whisky 594 u Dunia 5101 e Duktig 568, uppf/äg Annika Melin, Burs. 98888=41
p, temp 7, 126-18 cm. G tom 2019

Foto: Liselotte Erixon

Bold Wee, e Tyson II 536 u Vera 5126 e Niklas 467, uppf Linda och Laura Mattila, Finland,
äg Carina Östanbo, Visby. 87679=37p, temperament 6, 122-17,5 cm ej gdk

Stoj e Dundar 629 u Skoj 4951 e Lustig 561, uppf/äg Gerty Dahlbom Jonsson, Bunge. ,
77788=37p, temp 8, 125-17,5 cm, ej gdk

Varman e Manicken 567 u Varette 4299 e Vagabond 360, uppf Bengt Ove Thomsson, Lye äg
Marianne Thomsson, Stånga. , 66688=34p, temp 9, 125-18 cm, ej gdk

4-åringar:
Iwar 728 e Whisky 594 u Irmelin 4859 e Micklas 571, uppf/äg Annika Melin, Burs.
98888=41 p, Temp 8, bruksprov 7797=7,5 snitt. 124-18 cm, GII tom 2022, plac I

Thorin 729 e Klints Vinst 681 u Trudelutt 5439 e Castello 628, uppf/äg Åsa Hedman, Buttle.,
98788=40 p, temp 9, bruksprov utf 2018, 125-17,5 cm. GII tom 2022, plac 2

Kingen e Kanalje 591 u Bus-Maja 5088 e Bus-Oskar 584, uppf Anna Widgren, Fårösund, äg
Gerty Dahlbom Jonsson, Bunge. 98788=40p, temp 8, 126-17 cm, avbrutet bruksprov. Ej gdk.

Marilines Trubadur 730 e Exact 630 u Rapsodi 4822 e Nestor 570, uppf Louise Sjölund och
Stuteri Mariline, Näs, är Stuteri Mariline, Näs. 88798=40p, temp 9, 119-17,5 cm, bruksprov
utf 2018. Ej gdk pga veterinära anmärkningar gällande testikelstatus

Äldre hingstar:
Tacky Red f-14 e Jagga Ess 583 u Vira 4043 e Juventus 468, uppf Bent Hägg, Gerum (Lojsta
Hed) äg Towa Johansson, Västerhaninge. , 87867=36p, temp 8, 124-17,5 cm travrek 2.36,7

Quick Bond e Jagga Ess 583 u Vira 4043 e Juventus 468, uppf Bent Hägg, Gerum (Lojsta
Hed) äg Towa Johansson, Västerhaninge f- 13 88767=36 p, Temp 9, 129,5-19 cm, travrek
2.22,7. Ej gdk

Fantom 639 f-05 e Polar 415 u Ripadals Filippa 3641 e Ripadals Jecell 382, uppf/äg Caroline
Johansson, Visby, Elit

Avelsvärderingen på Gotland flyttad

Med anledning av det rådande smittläget i landet har Svenska Russavelsföreningen i samråd med Länsveterinär på Gotland beslutat flytta avelsvärderingen den 3 mars 2019 till Norra Gotlands Ridklubbs anläggning i Othem.
En anläggning som inte har hästar permanent uppstallade vilket kan vara en fördel i dagsläget.
Exteriörbedömningen börjar 10.00 och anläggningen är belägen vid Othems Prästgård.
Hästägare och funktionärer är informerade om flytten.
Välkomna!

Beviljad dispens

Svenska Russavelsföreningens styrelse behandlade vid telefonmöte 20180319, den dispensansökan som inkommit från avelsvärderingsnämnden för russ, gällande Zlatan Nick 30-04-8628.
AVN har ansökt om dispens för att kunna införa Zlatan Nick i Riksstambok för russ, trots att han inte uppfyller rasvisa krav enligt gällande Hingstreglemente.
Styrelsen i Svenska Russavelsföreningen beslutade vid mötet att bevilja ansökan.
Enligt uppdrag
Liselotte Erixon

Facebook User Timeline

Close
personal training cert