Information inför avelsvärdering på Grevagården

Hej!
Ni är många som anmält hingstar till Grevagården och som med all rätt börjar efterfråga information om hur årets avelsvärdering ska genomföras.
Arrangörsföreningarna har haft kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland i frågan och har efter det sammanträtt på möte i den gångna veckan och tagit beslut om följande:
* Ingen publik kommer att kunna närvara
*De 3-åriga nordsvenska hingstarna flyttas och visas antingen lördag eller söndag.
* Varje hingst får åtföljas av max två personer. Inga undantag beviljas.
* Med katalogen senare medföljer hästägarförsäkran. Där skall anges vilka personer som medföljer hingsten. Hästägarförsäkran lämnas vid infart till området. Om det är så att medhjälparen kommer med egen bil, måste medhjälpare och hästtransport köra i följe in på området.
* Varje hingst tilldelas en tid där de tidigast får vara på plats. Inga transporter släpps in på området före den tilldelade ankomsttiden.
* Varje hingst har ankomsttid hos mätman/veterinär en halvtimme efter ankomst. Dessa tider måste ovillkorligen följas! Endast en person får medfölja hingsten in till denna station. Ev medhjälpare stannar utanför. Hingstvisare ska bära munskydd vid denna station. Det åligger hingstvisare att själv införskaffa detta.
* Efter att hingsten veterinärbesiktigats ska den direkt tas vidare utan dröjsmål till ridhuset där exteriörbesiktning sker.
* De hingstar som ska göra bruksprov ska utan dröjsmål tas vidare till respektive bruksprovsplats.
* När hingstens olika bedömningar är genomförda ska hingsten lastas snarast möjligt och därefter ska ekipaget lämna området.
* Ingen uppstallning kommer att erbjudas utan planeringen är lagd att hingstar från det relativa närområdet visas först på dagen, långväga senare. Få undantag av logistiska skäl finns och ni som är lovade detta är underrättade av undertecknad att det går att lösa.
* Ingen rangering eller kritik ges på plats, och således heller ingen visning på ring, utan all bedömning sker individuellt.
* Hingstägare- eller anmälare kommer att meddelas resultat via epost efter att nämnden sammanträtt. Hingstägare som inte angivit epostadress vid anmälan erhåller endast resultat för den egna hingsten via sms.
* Utskick av ev rosetter och hederspriser sker brevledes efter bedömningstillfället
* Hingstvisare och medhjälpare måste följa de restriktioner om var på området de får befinna sig och när det ska ske.
* Arrangören har rätt att avvisa personer som olovligen befinner sig på området
* Ingen servering finns på plats.
* Ta del av de scheman som biläggs detta meddelande. Katalog med närmare information kommer att skickas ut innan avelsvärderingen.
Rasföreningarna ber om er förståelse för att det blir stora restriktioner och hoppas på ert samarbete för att detta ska kunna genomföras på ett så ett så säkert sätt som möjligt, både för människor och hästar. Vi ser alla fram emot att kunna genomföra en avelsvärdering inför publik och på det sätt som vi varit vana vid vid tidigare tillfällen.
Enligt uppdrag för
Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen
Föreningen Nordsvenska Hästen
Svenska Russavelsföreningen
Liselotte Erixon
Svenska Russavelsföreningens kansli
Åslunda 202
195 92 MÄRSTA
Tel 08-59143403, vardagar 08.00-11.00

Unghingstrådgivning 2020

Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen, Föreningen Nordsvenska Hästen och Svenska
Russavelsföreningen inbjuder till rådgivande unghingstbedömning

Platser:
17/10 Nässjö Kurt Larsson (ext) & Tobias Sandahl (körning)
18/10 Askersund Kurt Larsson (ext) & Tobias Sandahl (körning)
24/10 Vinslöv Kurt Larsson (ext) & Tobias Sandahl (körning)
25/10 Sätila Kurt Larsson (ext) & Tobias Sandahl (körning)

Sista anmälningsdag är 15 september.

Proposition för rådgivande unghingstbedömning

Facebook User Timeline

Close
personal training cert