Deltagarbidrag

Utdelande av deltagarbidrag för godkända russhingstar som deltager i 3-årstest eller
kvalitetsbedömnin
g
From 2010 finns möjlighet att ansöka om deltagandebidrag för godkända hingstar som
deltager i 3-årstest eller kvalitetsbedömning.
Ägare till riksstamboksförda hingstar kan efter genomfört deltagande tilldelas 500:- i
deltagandebidrag, vilket utbetalas efter att kopia på hingstens bedömningsprotokoll från 3-
årstest eller kvalitetsbedömning skickas till sekreterare@gotlandsruss.se Uppge där till vilket
kontonummer pengarna ska föras in.
Observera att bidraget enbart kan delas ut en gång per individ. Är det utbetalt för deltagande i
3-årstest, betalas det inte ut om hingsten deltager vid kvalitetsbedömning.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert