Förärvningspris 2023

Svenska Russavelsföreningens Förärvningspris 2023 har tilldelats:

Stoet Artina 4198 med 46 poäng.
Ägare Rungegårds Stuteri, Fogdagården.

Andraplacerad Juliana 3871. Ägare Börje Johansson, Klintehamn.

Vi vill härmed gratulera vinnaren som härmed inbjudes att mottaga priset vid Svenska
Russavelsföreningens årsmöte i Roma den 23 april 2023.

Enligt uppdrag

Odensala 2023-01-18
Liselotte Erixon

Facebook User Timeline

Close
personal training cert