Nyhetsbrev från Stiftelsen Hästforskning

Nya forskningsprojekt och hästforskning som gör skillnad

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till fyra nya forskningsprojekt i den öppna utlysningen 2022. Av de nya projekten är tre svenska och ett samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Tre av projekten är inom området veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap (VHT) och ett inom området samhällsvetenskap och humaniora (SH).

Förutom de nya projekten beviljas även 15 pågående projekt fortsatt finansiering. Av de pågående projekten är sju svenska, tre norska och fem samverkansprojekt mellan länderna.

Nya projekt som tilldelas anslag i den öppna utlysningen

  • Är migrerade spolmaskar en del av etiologin bakom luftvägssymptom och nedsatt prestation hos unga travhästar? Utveckling och tillämpning av ett serodiagnostiskt test för spolmaskdiagnostik. (Frida Martin, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU))
  • Grovfôr som et lokalprodusert protein- og energirikt fôr til hester (Rasmus Bovbjerg Jensen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Cecilia Muller, SLU)
  • Validering av nya biomarkörer för hästens astma i flytande vätskebiopsier (Amanda Raine, Uppsala Universitet)
  • Ergonomi och arbetsställningar hos anställda på ridskolor – en ny mätmetod med smarta arbetskläder (Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden)

àLäs mer om projekten på hemsidan

Ytterligare tre projekt beviljades anslag under hösten

Svensk Travsport och Stiftelsen Hästforskning utlyste tidigare i år medel till forskning på travhästars välfärd, hälsa och hållbarhet. Tre projekt beviljats medel, om körbarhet, hovar och träning i kallt klimat.

  • Bättre hov, bättre häst? (Susanne Eriksson, SLU)
  • Travsporten ur ett vetenskapligt perspektiv: körbarhet som ett koncept för att förstå kopplingar mellan beteende, val av utrustning, optimal prestation och god hästvälfärd (Elke Hartmann, SLU)
  • Träning och tävling av travhästar vid kyla och dess påverkan i luftvägar (Miia Riihimäki, SLU)

àLäs mer om projekten på hemsidan

Årets Hästforskningsprojekt och Årets Hedersomnämnande 2022

Till Årets hästforskningsprojekt utsågs ett samverkansprojekt mellan Norge och Sverige, Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt, genomfört av ett forskarteam lett av Kristin Olstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), och Kerstin Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Årets hedersomnämnande gick till ett annat svensk-norskt samverkansprojekt lett av forskarna Maria Löfgren, SLU/Flyinge, och Cathrine Fjordbakk, NMBU, för deras projekt Medicintekniska produkter – innehåll och effekt på ledinflammation.

àLäs mer om projekten

Forskning gör skillnad, två solskenshistorier

Halvblodet Forsythia, kallad Flisan och Ponnyn Amo var båda så dåliga i fång att ägarna hade börjat fundera på att ta bort dem. Men så kom de med i Johan Bröjers studie om EMS och insulinresistenta hästar. Idag är båda friska och pigga, tack vare behandlingen. Flera av Johan Bröjers studier är finansierade av Stiftelsen Hästforskning.

àLäs berättelserna på HästSverige

Facebook User Timeline

Close
personal training cert