Dödande av originalhandling

Hästpass på Jutan 30-09-0302 har förkommit. Ägaren har ansökt om att döda
originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, eller
registrator@gotlandsruss.se senast den 16 april 2023.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert