Material till årsmötet

Inbjudan, kallelse och material till Årsmöte i Svenska Russavelsföreningen

Årsmötet kommer att hållas på Grevagården, Skövde fredagen den 25 mars kl. 18.30 (eller 30min efter hingstpremieringens avslut om den håller på längre än 18.30).

Anmälan till årsmötet sker till Jennie Söderström senast 20:e mars.
via mejl jennie.soderstrom1@gmail.com eller via sms till 070-252-8583

Bifogat finns agenda samt en proposition med förslag om uppdatering av nuvarande stadgar.

Välkommen!
Svenska Russavelsföreningen

Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår för SvRAF enligt följande. Till ordförande förslår vi Lennart Gustavsson, som ny ordinarie istället för Kristina Ahlström föreslår vi Ingrid Hagelberg och som ny suppleant istället för Ingrid Hagelberg föreslår vi Annika Melin. I övrigt föreslår vi omval.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert