Införande av temperamentsbetyg vid avelsvärdering av hingstar from 2017

Svenska Russavelsföreningens styrelse har efter diskussioner vid höstens avelsvärderingsträff med styrelse och avelsvärderingsnämnd beslutat att from 2017 införa temperamentsbetyg för de hingstar som visas vid avelsvärdering.

Detta regleras i ”Hingstreglemente 2017”:

24.11     Hälsotillstånd

Bedömning av hälsotillståndet ska omfatta:

  • allmän sundhet
  • hållbarhet i förhållande till ålder och användningsområde
  • frihet från ärftliga defekter
  • ett temperamentsbetyg i skala 1-10
  • 5 p eller under är underkänt temperament
  • 6-10 p är godkänt temperament
  • 8 p är normalt temperament för sin ålder
  • 10 p är exemplariskt temperament

För att kunna tilldelas G, GII eller GI måste hingst ha tilldelats temperamentsbetyg 6 eller högre.

Temperamentet tilldelas av veterinären vid veterinärstationen i samband med hälsotillstånd.

Enligt uppdrag

Odensala 2017-01-01

Liselotte Erixon

Sekreterare

Facebook User Timeline

Close
personal training cert